Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Universitatea „Perspectiva – INT” vă invită la studii
Universitatea „Perspectiva – INT” vă invită la studii

Universitatea „Perspectiva – INT” vă invită la studii

Distribuie articolul:

Universitatea “Perspectiva – Int” este o instituţie de învăţământ superior privată fondată în anul 1995, în Republica Moldova. Universitatea “Perspectiva – Int” a fost acreditată de stat în anul 2004 şi participă la Procesul de la Bologna ca parte componentă a sistemului de învăţământ superior a Republicii Moldova. Persoanele care doresc să devină studenţi la Universitatea “Perspectiva – Int” trebuie să fie absolvenţi de liceu şi să deţină diplome de bacalaureat.

Fondată în anul 1995 cu denumirea Institutul Relaţii Internaţionale „Perspectiva”, în anul 2005 a fost reînregistrată cu denumirea Universitatea “Perspectiva-Int”, primind Certificatul –1005600026842 a Camerei de Înregistrare de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, Certificatul privind Acreditarea de Stat Seria AU –000126 din 27.05.2004 al Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi Licenţa Camerei de Licenţiere a Republicii Moldova Seria A MMII – 035028 din 01.07.2005.

Universitatea pregăteşte specialişti în corespundere cu cerinţele contemporane şi standardele europene pentru activitate în sectorul de stat şi privat, precum şi pentru activitate în cadrul întreprinderilor contemporane, companiilor străine şi structurilor internaţionale. Planurile de studii presupun o temeinică pregătire ştiinţifico-profesională. Absolvenţii primesc diplome de studii universitare eliberate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Studiile se desfăşoară în limbile română şi rusă. Studiile sunt cu plată, în bază de contract. Este posibilă creditarea. Forma de studii – cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă. Pentru persoane cu studii superioare – Masterat şi studii în a doua specialitate.

Perspectiva4-prez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul Universităţii este de a contribui la creşterea aptitudinilor personale ale studenţilor, la formarea economiei de piaţă bazate pe cunoştinţe în Republica Moldova şi la crearea Ariei Europene a Învăţământului Superior prin instruire  şi cercetare de înaltă calitate.

Pentru a atinge acest scop, Universitatea  “Perspectiva – Int” cooperează cu parteneri naţionali şi internaţionali şi este deschisă pentru studenţi şi profesori independent de apartenenţa lor naţională, rasială, religioasă etc.

Universitatea dispune de condiţii pentru o activitate de succes şi o dezvoltare stabilă şi dinamică: cadru profesoral de o înaltă calificare, bibliotecă contemporană, clase cu calculatoare, cafenea studenţească, clădire amenajată cu sistem de încălzire autonom, întreţine relaţii de afaceri şi contacte ştiinţifice cu instituţii de învăţământ şi organizaţii ştiinţifice din ţară şi de peste hotare.

Perspectiva3-prez

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea „Perspectiva – INT” propune studenţilor săi de la Ciclul I Licenţă, următoarele specialităţi:

Specialitatea: ” Business şi administrare”

Absolventul specialităţii “Business şi administrare” – este pregătit pentru activitate în calitate de:
– manager;
– colaborator ştiinţific în domeniul managementului;
– consilier în problemele managementului.
poate activa la:
– întreprinderi;
– instituţii şi organizaţii de stat şi private;
– centre de cercetări ştiinţifice;
– în organele de administraţie publică.
Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe economice
Admiterea se efectuează în baza: studiilor liceale, studiilor de colegiu, studiilor superioare.

Specialitatea: ”Contabilitate şi audit”

Absolventul specialităţii “Contabilitate şi audit” – este pregătit pentru activitate în calitate de: 
– contabil;
– manager;
– colaborator ştiinţific în domeniu;
– consilier în problemele contabilităţii.
 poate activa la:
– întreprinderi,
– instituţii şi organizaţii de stat şi private,
– centre de cercetări ştiinţifice,
– în organele de administraţie publică.
Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe economice
Admiterea se efectuează în baza: studiilor liceale, studiilor de colegiu, studiilor superioare.

Specialitatea: “Designul interiorului”

Absolventul specialităţii “Designul  interiorului” – este pregătit pentru activitate în calitate de
– designer al interiorului;
– consilier în domeniul designului interiorului. 
poate activa la:
– întreprinderi;
– instituţii şi organizaţii de stat şi private ocupate de proiectarea şi amenajarea interiorului.
Titlul obţinut: Licenţiat în arte
Admiterea se efectuează în baza: studiilor liceale, studiilor de colegiu, studiilor superioare..

Specialitatea: “Design vestimentar”

Absolventul specialităţii “Design vestimentar” – este pregătit pentru activitate în calitate de:
– modelier;
– stilist;
– designer vestimentar;
– consilier în domeniul designului vestimentar.
poate activa la:
– întreprinderi;
– instituţii şi organizaţii de stat şi private ocupate de producerea, comercializarea sau demonstrarea vestimentaţiei şi accesoriilor.
Titlul obţinut: Licenţiat în arte
Admiterea se efectuează în baza: studiilor liceale, studiilor de colegiu, studiilor superioare.

Specialitatea: “Drept”

Absolventul specialităţii “Drept” – este pregătit pentru activitate în calitate de: 
– jurist;  
– colaborator ştiinţific în drept;  
– judecător;  
– consilier de justiţie. 
poate activa la:
 întreprinderi;
– instituţii şi organizaţii de stat şi private;
– în organele de ocrotire a normelor de drept;
– centre de cercetări ştiinţifice;
– în organele de administraţie publică.
Titlul obţinut: Licenţiat în Drept
Admiterea se efectuează în baza: studiilor liceale, studiilor de colegiu, studiilor superioare.

Specialitatea: “Economie mondială şi relaţii economice  internaţionale”

Absolventul specialităţii “Economie mondială şi relaţii economice  internaţionale” – este pregătit pentru activitate în calitate de:
– colaborator ştiinţific în domeniul relaţiilor economice internaţionale,;
– economist;
– consilier în relaţii economice internaţionale;
– expert în probleme economice externe;
– diplomat.
poate activa la:
– întreprinderi mixte;
– instituţii şi organizaţii de stat şi private în departamentele responsabile de relaţii externe;
– centre de cercetări ştiinţifice;
– în organele de administraţie publică;
– în organizaţii internaţionale.
Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe economice
Admiterea se efectuează în baza: studiilor liceale, studiilor de colegiu, studiilor superioare.

Specialitatea: “Finanţe şi bănci”

Absolventul specialităţii “Finanţe şi bănci” – este pregătit pentru activitate în calitate de:
– manager;
– colaborator ştiinţific în domeniul finanţelor şi băncilor;
– consilier în problemele finanţelor şi băncilor.
poate activa la:
– întreprinderi;
– instituţii şi organizaţii de stat şi private;
– centre de cercetări ştiinţifice;
– în organele de administraţie publică.
Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe economice
Admiterea se efectuează în baza: studiilor liceale, studiilor de colegiu, studiilor superioare.

Specialitatea: “Relaţii  internaţionale”

Absolventul specialităţii “Relaţii  internaţionale” – este pregătit pentru activitate în calitate de:
– colaborator ştiinţific în domeniul relaţiilor internaţionale;
– consilier în relaţii internaţionale;
– diplomat.
poate activa la:
– întreprinderi mixte;
– instituţii şi organizaţii de stat şi private;
– centre de cercetări ştiinţifice;
– în organele de administraţie publică;
– în organizaţii internaţionale.
Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe politice
Admiterea se efectuează în baza: studiilor liceale, studiilor de colegiu, studiilor superioare.

Specialitatea: ”Turism”

Absolventul specialităţii Turism – este pregătit pentru activitate în calitate de:
– manager a firmei turistice sau al hotelului,
– colaborator ştiinţific în domeniul turismului,
– consilier în problemele turismului.
poate activa la:
– firme şi organizaţii de stat şi private în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere,
– centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică.
Titlul obţinut: Licenţiat în servicii publice
Admiterea se efectuează în baza: studiilor liceale, studiilor de colegiu, studiilor superioare.

Specialitatea: “Merceologie şi comerţ”

Absolventul specialităţii “Merceologie şi comerţ” – este pregătit pentru activitate în calitate de:
– manager;
– merceolog;
– colaborator ştiinţific în domeniul comerţului;
– consilier în problemele comerţului.
poate activa la:
– întreprinderi;
– instituţii şi organizaţii de stat şi private;
– centre de cercetări ştiinţifice;
– în organele de administraţie publică.
Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe economice.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor liceale, studiilor de colegiu, studiilor superioare.

Specialitatea: “Marketing şi logistică”

Absolventul specialităţii „Marketing şi logistică” – este pregătit pentru activitate în calitate de:
– manager marketing,

– colaborator ştiinţific în domeniul managementului marketingului, logisticii.
poate activa la:
– întreprinderi,
– instituţii şi organizaţii de stat şi private,
– centre de cercetări ştiinţifice.
Titlul obţinut:  Licenţiat în ştiinţe economice. 
Admiterea se efectuează în baza: studiilor liceale, studiilor de colegiu, studiilor superioare.

Adresa instituţiei:
Mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 75
Tel./fax: (+373) 22-74-79-58,
Tel.: (+373) 22-58-92-50, 022-92-24-99, 022-92-38-33, 022-74-66-31.
Aplicare on-line: www.perspectiva.md
e-mail: university@perspectiva.md

Distribuie articolul: