Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Universitatea „Perspectiva – INT”. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea „Perspectiva – INT”. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Universitatea „Perspectiva – INT”: Noi oportunităţi, noi perspective!
Acreditare de Stat Seria AU nr.000126 din 27.05.2004.
Universitatea „Perspectiva – INT” formează specialişti în corespundere cu cerinţele contemporane şi standardele europene pentru activitate în sectorul public şi privat al ţării, precum şi pentru activitate în întreprinderi mixte, în companii străine, structuri internaţionale etc. Planurile de studii şi cadrul profesoral de înaltă calificare asigură formare teoretică şi practică în domeniile de specializare. Departamentul Instruire Continuă asigură solicitanţilor studiul intensiv al limbilor moderne şi diverse cursuri de specializare suplimentare. Studenţii beneficiază de cursuri auto, internet, cafenea, Centru de dezvoltare a carierei, Business Centru şi  Business Incubator, Clinica Juridică Universitară, Centrul de Informare Europeană.
Universitatea „Perspectiva – INT” dispune de condiţii necesare pentru studii şi cercetări ştiinţifice, pentru dezvoltare stabilă şi dinamică: local amenajat, înzestrat cu utilaj modern, sală de forţă, cabinet medical, cafenea, bibliotecă contemporană.
Universitatea menţine relaţii de colaborare cu instituţii de învăţământ şi centre ştiinţifice din ţară şi de peste hotare.
Diplomele de absolvire se eliberează de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
Studenţii beneficiază de semestre de mobilitate şi stagii practice în universităţile partenere din Austria, Lituania, Grecia, România, Rusia, Ucraina.
Limbi de instruire: română, rusă, *engleză.
Studiile sunt cu taxă, în bază de contract.
Forma de studii – la zi şi cu frecvenţă redusă.

Ciclul I – Licenţă
Specialităţi:
• Drept
• Relaţii Internaţionale*
• Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale*
• Business şi Administrare*
• Bănci şi Finanţe*
• Contabilitate
• Merceologie şi Comerţ
• Marketing şi Logistică
• Turism*
• Design Vestimentar
• Design Interior

Ciclul II – Master
Profiluri:
• Drept
• Ştiinţe Politice*
• Ştiinţe Economice*
• Servicii – Turism*
• Arte

Adresa instituţiei:
Mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 75
Tel./fax: (+373) 22-74-79-58,
Tel.: (+373) 22-58-92-50, 022-92-24-99, 022-92-38-33, 022-74-66-31.
Aplicare on-line: www.perspectiva.md
e-mail: university@perspectiva.md

Distribuie articolul: