Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Universitatea „Perspectiva – INT”. Admiterea – 2015. Ciclul II Masterat. Specialităţi
Universitatea „Perspectiva – INT”. Admiterea – 2015. Ciclul II Masterat. Specialităţi

Universitatea „Perspectiva – INT”. Admiterea – 2015. Ciclul II Masterat. Specialităţi

Distribuie articolul:

Universitatea „Perspectiva – INT” propune studenţilor săi de la Ciclul II Masterat, următoarele specialităţi:

Drept

Specialitatea: ”Drept internaţional”

Absolventul specialităţii “Drept internațional” – este pregătit pentru activitate în calitate de:
– cercetător stagiar în drept;
– cercetător în ştiinţe juridice, economice, sociale şi umanistice;
– colaborator ştiinţific în drept;
– conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti;
– conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale;
– conducător organ public republican;
– conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare;
– conducător practică de studii;
– consilier de justiţie; consilier de stat;  consultant ș.a.
poate activa la:
– organele de ocrotire a normelor de drept,
– întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,
– centre de cercetări ştiinţifice,
– în organele de administraţie publică.

Titlu obţinut: Master în drept

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea: ”Drept european”

La programul de Master în Drept european poate fi admis orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Drept.

Specialistul cu calificarea Master în Drept cu specializare în Drept european poate activa:
– în organele de ocrotire a normelor de drept, întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,
– centre de cercetări ştiinţifice,
– în organele de administraţie publică în calitate de: cercetător stagiar în drept; cercetător în ştiinţe juridice, economice, sociale şi umanistice; colaborator ştiinţific în drept; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc. ) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii; consilier de justiţie; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii de Apel; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii Supreme de Justiţie; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal) ambasador; ambasador cu misiuni speciale; consilier diplomatic; curier diplomatic; consul; ataşat; referent relaţii externe; judecător; juristconsult; jurist principal, specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; specialist în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor pe lângă guvern; specialist (inclusiv coordonator, princpal) în autoritatea judecătorească; şef secţie în procuratură

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de master va fi capabil să:
– Analizeze şi sintetizeze informaţii din domeniul de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat  finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.
 
Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
 
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Dreptul proprietăţii intelectuale” 

La programul de Master în Dreptul proprietăţii intelectuale poate fi admis orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Drept.
Pentru obţinerea titlului de Master în Drept cu specializare în Dreptul proprietăţii intelectuale masterandul va acumula 90 de credite în decurs de 1,5 ani de studii.
Specialistul cu calificarea Master în Drept cu specializare în Dreptul proprietăţii intelectuale poate activa în:
– organele de ocrotire a normelor de drept,
– întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,
– centre de cercetări ştiinţifice,
– în organele de administraţie publică în calitate de: avocat; cercetător stagiar în drept; cercetător în ştiinţe juridice, economice, sociale şi umanistice; colaborator ştiinţific în drept; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc. ) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; lector superior universitar; conducător practică de studii; consilier de justiţie; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii de Apel; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii Supreme de Justiţie; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); expert de stat brevetare; director firmă; preşedinte asociaţie, concern, corporaţie, altă organizaţie economico-socială; judecător; juristconsult; jurist principal; specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; specialist în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor pe lângă Guvern; specialist (inclusiv coordonator, princpal) în autoritatea judecătorească; şef secţie în procuratură.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titluilui de master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
 
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Drept financiar-bancar”

La programul de Master în  Drept financiar-bancar poate fi admis orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Drept sau Ştiinţe economice cu acumularea adaugătoare a 30 de credite din domeniul general de studii Drept.

Specialistul cu calificarea Master în Drept cu specializare în Drept financiar-bancar poate activa în:
– organele de ocrotire a normelor de drept,
– întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,
– centre de cercetări ştiinţifice,
– în organele de administraţie publică în calitate de: avocat; cercetător stagiar în drept; cercetător în ştiinţe juridice, economice, sociale şi umanistice; colaborator ştiinţific în drept; agent bancar; consilier financiar-bancar; director sucursală (bancă etc.); expert financiar-bancar; manager (în compartimente economico-financiare şi servicii de administraţie); conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii; consilier de justiţie; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii de Apel; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii Supreme de Justiţie; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal) ; director firmă; preşedinte asociaţie, concern, corporaţie, altă organizaţie economico-socială; judecător; juristconsult; jurist principal; specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; specialist în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor pe lângă Guvern; specialist (inclusiv coordonator, princpal) în autoritatea judecătorească; şef secţie administraţie publică centrală de specialitate; şef secţie în procuratură; şef serviciu (economico-financiar şi administrativ).

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titluilui de master va fi capabil să:
– Analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.
 
Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare
 
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Dreptul funciar şi dreptul familiei în contextul dreptului privat”
 
La programul de Master în Dreptul funciar şi dreptul familiei în contextul dreptului privat poate fi admis orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Drept sau Ştiinţe economice cu acumularea adaugătoare a 30 de credite din domeniul general de studii Drept.
Specialistul cu calificarea Master în Drept cu specializare în Dreptul funciar şi dreptul familiei în contextul dreptului privat poate activa în:
– organele de ocrotire a normelor de drept,
– întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,
– centre de cercetări ştiinţifice,
– în organele de administraţie publică în calitate de: avocat; cercetător stagiar în drept; cercetător în ştiinţe juridice, economice, sociale şi umanistice; colaborator ştiinţific în drept, conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; lector superior universitar; conducător practică de studii; consilier de justiţie; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii de Apel; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii Supreme de Justiţie; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); director firmă; preşedinte asociaţie, concern, corporaţie, altă organizaţie economico-socială; judecător; juristconsult; jurist principal; specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; specialist în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor pe lângă guvern; specialist (inclusiv coordonator, principal) în autoritatea judecătorească; şef secţie administraţie publică centrală de specialitate; şef secţie în procuratură.
Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.

Specialitatea “Dreptul antreprenoriatului”

La programul de Master în Dreptul antreprenoriatului poate fi admis orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Drept sau Ştiinţe economice cu acumularea adaugătoare a 30 de credite din domeniul general de studii Drept.

Specialistul cu calificarea Master în Drept cu specializare în Dreptul antreprenoriatului poate activa:
– în organele de ocrotire a normelor de drept,
– întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,
– centre de cercetări ştiinţifice,
– în organele de administraţie publică în calitate de: avocat; cercetător stagiar în drept; cercetător în ştiinţe juridice, economice, sociale şi umanistice; colaborator ştiinţific în drept; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comercial; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; director firmă; preşedinte asociaţie, concern, corporaţie, altă organizaţie economico-socială; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii; consilier de justiţie; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii de Apel; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii Supreme de Justiţie; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); judecător; juristconsult; jurist principal; specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; specialist în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor pe lângă guvern; specialist (inclusiv coordonator, princpal) în autoritatea judecătorească; şef secţie în procuratură.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de master va fi capabil:

1. Competenţe generale:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

 2.Competenţe specifice:
– Să cunoască conceptele teoretice în domeniul de drept.
– Să posede metodele de cercetare în drept.
– Să cerceteze problemele dreptului proprietăţii intelectuale.
– Să elaboreze proiecte de legi şi acte normative în domeniu.
– Să acorde asistenţă juridică persoanelor fizice şi juridice.
– Să acorde consultaţii pe probleme de drept al proprietăţii intelectuale.
– Să exercite conducerea activităţii juridice la întreprinderi, în instituţii şi organizaţii.
– Să perfecteze acte juridice (contracte etc.).
– Să aplice metodologia cercetării ştiinţifice şi rezultatele investigaţiilor ştiinţifice în activitatea profesională.
– Să elaboreze proiecte de activitate profesională în domeniu şi să prognozeze finalităţile ei.
– Să posede abilitatea comunicării în limba maternă şi într-o limbă străină folosind terminologia adecvată.
 
Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Drept privat”

La programul de Master în Drept privat poate fi admis orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Drept sau Ştiinţe economice cu acumularea adaugătoare a 30 de credite din domeniul general de studii Drept.

Specialistul cu calificarea Master în Drept cu specializare în Dreptul privat poate activa în:
– organele de ocrotire a normelor de drept,
– întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,
– centre de cercetări ştiinţifice,
– în organele de administraţie publică în calitate de: avocat; cercetător stagiar în drept; cercetător în ştiinţe juridice, economice, sociale şi umanistice; colaborator ştiinţific în drept; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; lector superior universitar; conducător practică de studii; consilier de justiţie; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii de Apel; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Curţii Supreme de Justiţie; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); director firmă; preşedinte asociaţie, concern, corporaţie, altă organizaţie economico-socială; judecător; juristconsult; jurist principal; specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; specialist în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor pe lângă guvern; specialist (inclusiv coordonator, principal) în autoritatea judecătorească; şef secţie administraţie publică centrală de specialitate; şef secţie în procuratură.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de master va fi capabil:

– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat  finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Competenţe specifice:

– Să cunoască conceptele teoretice în domeniul de drept.
– Să posede metodele de cercetare în drept.
– Să cerceteze problemele dreptului privat, funciar şi al familiei.
– Să elaboreze proiecte de legi şi acte normative în domeniu.
– Să acorde asistenţă juridică persoanelor fizice şi juridice.
– Să acorde consultaţii pe probleme de drept privat.
– Să exercite conducerea activităţii juridice la întreprinderi, în instituţii şi organizaţii.
– Să perfecteze acte juridice (contracte etc.).
– Să aplice metodologia cercetării ştiinţifice şi rezultatele investigaţiilor ştiinţifice în activitatea profesională.
– Să elaboreze proiecte de activitate profesională în domeniu şi să prognozeze finalităţile ei.
– Să posede abilitatea comunicării în limba maternă folosind terminologia adecvată.
Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Ştiinţe politice

Specialitatea “Studii Europene”

La programul de Master în Studii Europene poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie;
– deţinătorul diplomei de licenţa in orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie.
Deţinătorii titlului de Master în Studii Europene  vor putea fi încadraţi în câmpul muncii în:
– sectorul public şi agenţiile guvernamentale, ONG-uri (naţionale şi internaţionale), organizaţii internaţionale şi instituţii europene, învăţământ mediu şi superior, cercetare, organizaţii politice, afaceri şi alte sectoare private, media şi centrele informaţionale.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Studiul Americii – americanistică”

La programul de Master în Studiul Americii poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie;
– deţinătorul diplomei de licenţa in orice alt domeniu general de studiu cu acumulare aditională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie.
 
Deţinătorii titlului de Master în Studiul Americii vor putea fi încadraţi în câmpul muncii în:
– sectorul public şi agenţiile guvernamentale, ONG-uri (naţionale şi internaţionale), organizaţii internaţionale şi transatlantice, învăţământ mediu şi superior, cercetare, organizaţii politice, afaceri şi alte sectoare private, media şi centrele informaţionale.
 
Absolventul programului de cercetare va fi angajat prioritar în calitate de cercetător ştiinţific, lector universitar, funcţionar.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Orientalistică”

La programul de Master în Orientalistică poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe Politice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe Politice.

Deţinătorii titlului de Master în Orientalistică vor putea fi încadraţi în câmpul muncii în:
– sectorul public şi agenţiile guvernamentale, ONG-uri (naţionale şi internaţionale), organizaţii internaţionale şi euro-asiatice, învăţământ mediu şi superior, cercetare, organizaţii politice, afaceri şi alte sectoare private, media şi centrele informaţionale. Absolventul programului de cercetare va fi angajat prioritar în calitate de cercetător ştiinţific, lector universitar, funcţionar.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Cultură şi civilizaţie regională”

La programul de Master în Cultură şi civilizaţie regională poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe Politice;
– deţinătorul diplomei de licenţa în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare aditională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe Politice.
Deţinătorii titlului de Master în Cultură şi civilizatie regională vor putea fi încadraţi în câmpul muncii în:
– sectorul public şi agenţiile guvernamentale, ONG-uri (naţionale şi internaţionale), organizaţii internaţionale şi euro-asiatice, învăţământ mediu şi superior, cercetare, organizaţii politice, afaceri şi alte sectoare private, media şi centrele informaţionale. Absolventul programului de cercetare va fi angajat prioritar în calitate de cercetător ştiinţific, lector universitar, funcţionar.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Diplomaţia contemporană

La programul de Master în Diplomaţia contemporană poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie, Relaţii internaţionale sau deţinătoriul diplomei de licenţă în alt domeniu general de studii cu specializare în domeniul internaţional de exemplu Relaţii economice internaţionale, Drept internaţional;
– deţinătorul diplomei de licenţă in orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie, Relaţii Intenaţionale.

Deţinătorii titlului de Master în Diplomaţia contemporană vor putea fi încadraţi în câmpul muncii:
– în sectorul public în special în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM şi în cadrul Departamentelor de relaţiie externe ale Ministerelor şi altor organe de administraţie publică centrală şi locală, ONG-uri (naţionale şi internaţionale), organizaţii internaţionale, învăţământ superior, cercetare, organizaţii politice, afaceri şi alte sectoare private, media şi centrele informaţionale. Absolventul programului de profesionalizare va fi angajat prioritar în calitate de funcţionar, antreprenor, lector.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Religiologie”

La programul de Master în Religiologie poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie, Teologie;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie.

Deţinătorii titlului de Master în Religiologie vor putea fi încadraţi în câmpul muncii în:
– sectorul public şi agenţiile guvernamentale, ONG-uri (naţionale şi internaţionale), organizaţii internaţionale şi euro-asiatice, învăţământ mediu şi superior, cercetare, organizaţii politice, afaceri şi alte sectoare private, media şi centrele informaţionale. Absolventul programului de cercetare va fi angajat prioritar în calitate de cercetător ştiinţific, lector universitar, funcţionar.
 
Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Relaţii internaţionale transatlantice”

La programul de Master în Relaţii internaţionale poate fi admis:

– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie, Relaţii internaţionale sau deţinătoriul diplomei de licenţă în alt domeniu general de studii cu specializare în domeniul internaţional, de exemplu Relaţii economice internaţionale, Drept internaţional;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie, Relaţii Intenaţioanle.

Deţinătorii titlului de Master în Studii diplomatice vor putea fi încadraţi în câmpul muncii:
– în sectorul public în special în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM şi în cadrul Departamentelor de relaţii externe ale Ministerelor şi altor organe de administraţie publică centrală şi locală, ONG-uri (naţionale şi internaţionale), organizaţii internaţionale, învăţământ superior, cercetare, organizaţii politice, afaceri şi alte sectoare private, media şi centrele informaţionale. Absolventul programului de profesionalizare va fi angajat prioritar în calitate de funcţionar, antreprenor, lector. Absolventul programului de cercetare va fi angajat prioritar în calitate de cercetător ştiinţific, lector universitar, funcţionar.
 
Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Studii diplomatice”
                                           
La programul de Master în Studii diplomatice poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie, Relaţii internaţionale sau deţinătoriul diplomei de licenţă în alt domeniu general de studii cu specializare în domeniul internaţional, de exemplu Relaţii economice internaţionale, Drept internaţional;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie, Relaţii Internaţionale.
 
Deţinătorii titlului de Master în Studii diplomatice vor putea fi încadraţi în câmpul muncii în:
– sectorul public în special în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM şi în cadrul Departamentelor de relaţii externe ale Ministerelor şi altor organe de administraţie publică centrală şi locală, ONG-uri (naţionale şi internaţionale), organizaţii internaţionale, învăţământ superior, cercetare, organizaţii politice, afaceri şi alte sectoare private, media şi centrele informaţionale. Absolventul programului de cercetare va fi angajat prioritar în calitate de cercetător ştiinţific, lector universitar, funcţionar.
 
Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Relaţii internaţionale şi integrare europeană”

La programul de Master în Relaţii internaţionale poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie;
– deţinătorul diplomei de licenţa in orice alt domeniu general de studiu cu acumulare aditională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe Politice, Istorie.

Deţinătorii titlului de Master în Relaţii internaţionale vor putea fi încadraţi în cîmpul muncii în sectorul:
public şi agenţiile guvernamentale, ONG-uri (naţionale şi internaţionale), organizaţii internaţionale şi instituţii Europene, învăţământ mediu şi superior, cercetare, organizaţii politice, afaceri şi alte sectoare private, media şi centrele informaţionale. Absolventul programului de profesionalizare va fi angajat prioritar în calitate de funcţionar, antreprenor, lector.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Ştiinţe economice

Specialitatea “Economie mondială şi integrare europeană”
                                           
La programul de Master în Economie mondială şi integrare europeană poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Economie mondială şi integrare europeană poate activa la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private, centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; economist, economist principal; expert; expert probleme economice externe; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică,  patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte rganizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal), ambasador; ambasador cu misiuni speciale; consilier diplomatic; curier diplomatic; consul; ataşat; referent relaţii externe; secretar diplomatic; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii; specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; specialist în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor pe lângă guvern; şef direcţie pentru transporturi internaţionale şi turism; şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef secţie administraţie publică centrală de specialitate; şef serviciu economico-financiar şi administrativ.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titluilui de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare.
Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Business şi comerţ internaţional”
                                           
La programul de Master în Business şi comerţ internaţional poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţa în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Business şi comerţ internaţional poate activa la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director comercial; director economie; director întreprindere mică comercială; economist; economist principal; expert; expert probleme economice externe; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); ambasador; ambasador cu misiuni speciale; consilier diplomatic; curier diplomatic; consul; ataşat; referent relaţii externe; secretar diplomatic; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii; specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; specialist în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor pe lângă guvern; şef direcţie pentru transporturi internaţionale şi turism; şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef secţie administraţie publică centrală de specialitate; şef serviciu economico-financiar şi administrativ.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cerecetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Business mic şi mijlociu”

La programul de Master în  Business mic şi mijlociu poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Business mic şi mijlociu poate activa la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private, centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director comercial; director economie; director întreprindere mică comercială; economist; economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii; specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; specialist în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor pe lângă Guvern; şef secţie economico-financiară şi administrativă.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat  finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea „Managementul intreprinderii”

Specialitatea “Managementul resurselor umane”
La programul de Master în Managementul resurselor umane poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare aditională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.
 
Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Managementul resurselor umane poate activa la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– manager în servicii de personal, pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă; specialist serviciu personal; manager în alte compartimente funcţionale; şef secţie personal şi relaţii de muncă; inspector serviciu personal; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; director întreprindere mică comercială; economist; economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef secţie la întreprinderi; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master  va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat  finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Bănci şi administrare bancară”

La programul de Master în Bănci şi administrare bancară poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Bănci şi administrare bancară poate activa în bănci şi în întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– director sucursală,  bancă; expert financiar-bancar; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; director întreprindere mică comercială; economist, economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (presedinte, secretar general etc.) de organizaţii  umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef secţie la întreprinderi; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare cu conducere.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Finanţe publice”

La programul de Master în Finanţe publice poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Finanţe publice poate activa în apecial în cadrul instituţiilor financiare de stat şi la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private, centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– şef serviciu economico-financiar şi administrativ; şef secţie administrare publică centrală de specialitate; şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef compartiment economico-financiar şi administrativ; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; director întreprindere mică comercială; economist, economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi epartamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef secţie la întreprinderi; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titluilui de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Logistică”

La programul de Master în Logistică poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în Logistică poate activa în întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– şef serviciu economico-financiar şi administrativ; şef secţie administrare publică centrală de specialitate; şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef compartiment economico-financiar şi administrativ; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; director întreprindere mică comercială; economist; economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef secţie la întreprinderi, lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Managementul marketingului”

La programul de Master în Managementul marketingului poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Managementul marketingului poate activa în întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– manager în serviciile de marketing şi vânzare; manager în activitatea comercială; manager în alte compartimente funcţionale; şef secţie marketing şi vânzare; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; director întreprindere mică comercială; economist, economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); şef secţie economico-financiară şi administrativă; sef secţie la întreprinderi, lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Administrarea activităţii comerciale”

La programul de Master în Administrarea activităţii comerciale poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în Administrarea activităţii comerciale poate activa la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– şef serviciu economico-financiar şi administrativ; şef secţie administrare publică centrală de specialitate; şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef compartiment economico-financiar şi administrativ; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; director întreprindere mică comercială; economist, economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef secţie la întreprinderi; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Contabilitate ramurală şi audit”

La programul de Master în Contabilitate ramurală şi audit poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în Contabilitate ramurală şi audit poate activa în întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– contabil; contabil expert; contabil revizor; contabil-şef, auditor; controlor de stat la Curtea de Conturi; auditor; economist evidenţă contabilă şi analiza activităţii economice; şef serviciu economico-financiar şi administrativ; şef secţie administrare publică centrală de specialitate; şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef compartiment economico-financiar şi administrativ; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; director întreprindere mică comercială; economist, economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef secţie la întreprinderi; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Management financiar”

La programul de Master în Management financiar poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Management financiar poate activa în apecial în cadrul instituţiilor financiare de stat şi la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private, centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– şef serviciu economico-financiar şi administrativ; şef secţie administrare publică centrală de specialitate; şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef compartiment economico-financiar şi administrativ; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; director întreprindere mică comercială; economist, economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef secţie la întreprinderi, lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Managementul bancar”

La programul de Master în Managementul bancar poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.
 
Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Managementul bancar poate activa în bănci şi întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– director sucursală,  bancă; expert financiar-bancar; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; director întreprindere mică comercială; economist, economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); şef secţie economico-financiară şi administrativă; şef secţie la întreprinderi. lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Managementul businessului mic şi mijlociu”

La programul de Master în Managementul businessului mic şi mijlociu poate fi admis:
– orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice;
– deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice.

Deţinătorul diplomei de Master în Ştiinţe economice cu specializare în  Managementul businessului mic şi mijlociu poate activa la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director comercial; director economie; director întreprindere mică comercială; economist, economist principal; expert; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal) lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii; specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; şef secţie economico-financiară şi administrativă.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Servicii publice

Specialitatea “Turism internaţional”

La programul de Master în Turism internaţional poate fi admis orice concurent care are diplomă de licenţă în:
– domeniul general de studii Ştiinţe economice sau Servicii publice sau deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice sau Servicii Publice.
Deţinătorul diplomei de Master în Servicii publice cu specializare în  Turism internaţional poate activa în special în sfera turismului, dar şi la  întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– director hotel, camping, pensiune; instructor-metodist în turism; manager în activitatea hotelieră şi restaurante; patron unitate agrement; şef direcţie pentru transporturi internaţionale şi turism; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; consultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal); ambasador; ambasador cu misiuni speciale; consilier diplomatic; curier diplomatic; consul;  ataşat; referent relaţii externe; secretar diplomatic; expert probleme economice externe; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii; specialist (inclusiv coordonator, princpal) administraţie publică; specialist în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor pe lângă guvern.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Administrarea activităţii turistice”

La programul de Master în Administrarea activităţii turistice poate fi admis orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice sau Servicii publice sau deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare aditională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice sau Servicii Publice.

Detinatorul diplomei de Master în Servicii publice cu specializare în  Administrarea activităţii turisticepoate activa în special în sfera turismului, dar şi la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– director hotel, camping, pensiune, instructor-metodist în turism; manager în activitatea hotelieră şi restaurante; patron unitate agrement; şef direcţie pentru transporturi internaţionale şi turism; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie;  conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; consilier de stat; consultant; consultant în aparatele centrale ale ministerelor şi departamentelor de pe lângă Guvern; onsultant (inclusiv superior, principal) în aparatul Parlamentului; consultant guvernamental (inclusiv superior şi principal) lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.
 
Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Managementul serviciilor hoteliere”

La programul de Master în  Managementul serviciilor hoteliere poate fi admis orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Ştiinţe economice sau Servicii publice sau deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Ştiinţe economice sau Servicii Publice.

Deţinătorul diplomei de Master în Servicii publice cu specializare în  Administrarea activităţii turistice poate activa în special în sfera industriei hoteliere şi a turismului, dar şi la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat şi private,  centre de cercetări ştiinţifice, în organele de administraţie publică în calitate de:
– director hotel, camping, pensiune, instructor-metodist în turism; manager în activitatea hotelieră şi restaurante; patron unitate agrement; cercetător stagiar în economie; colaborator ştiinţific în economie; comentator probleme economice; consilier probleme economice; consultant probleme economice; director economie; conducător de asociaţii, uniuni, federaţii, filiale şi organizaţii obşteşti; conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intemedieri şi alte servicii comerciale; conducător organ public republican; conducător (preşedinte, secretar general etc.) de organizaţii umanitare şi alte organizaţii similare; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii.

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Arte

Specialitatea “Studiul artelor”
 
La programul de Master în Studiul  artelor poate fi admis orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Arte sau deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Arte.

Deţinătorii titlului de Master în Arte cu specializare în Studiul artelor  vor putea fi încadraţi în câmpul muncii în sectorul public şi agenţiile guvernamentale, ONG-uri (naţionale şi internaţionale), învăţământ superior, cercetare, organizaţii politice, afaceri şi alte sectoare private, media şi centrele informaţionale în calitate de:
– critic de artă; director asociaţie, colectiv de creaţie, metodist instituţie de învăţământ; cercetător stagiar; colaborator ştiinţific; lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii;

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.

Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Specialitatea “Stilistică în arta vestimentară”

La programul de Master în Stilistică în arta vestimentară poate fi admis orice concurent care are diplomă de licenţă în domeniul general de studii Arte sau deţinătorul diplomei de licenţă în orice alt domeniu general de studiu cu acumulare adiţională a 30 de credite din domeniul general de studii Arte.

Deţinătorii titlului de Master în Arte cu specializare în Stilistică în arta vestimentară vor putea fi încadraţi în câmpul muncii în special în agenţii de elaborare a stilului şi designului, dar şi în sectorul public şi agenţiile guvernamentale, ONG-uri (naţionale şi internaţionale), învăţământ superior, cercetare, organizaţii politice, afaceri şi alte sectoare private, media şi centrele informaţionale în calitate de:
– critic de artă; director asociaţie, colectiv de creaţie, metodist instituţie de învăţământ; designer principal de proiect; pictor proiectant; cercetător stagiar, colaborator ştiinţific, lectori asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior; lector superior universitar; conducător practică de studii;

Absolventul programului de Master şi deţinătorul titlului de Master va fi capabil:
– Să analize şi sintetizeze informaţii din domeniu de studii.
– Să efectueze o cercetare.
– Să posede abilitatea de lucru independent.
– Să aplice cunoştinţele în domenii multidisciplinare.
– Să formuleze opinii personale.
– Să prezinte unui public versat finalităţile cercetării.
– Să posede aptitudini de comunicare şi conducere.
– Să întreprindă studii la un nivel mai avansat (ciclul III) doctorat.
 
Titlu obţinut: Masterat de profesionalizare. 

Admiterea se efectuează în baza: studiilor superioare.

Adresa instituţiei:
Mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 75
Tel./fax: (+373) 22-74-79-58,
Tel.: (+373) 22-58-92-50, 022-92-24-99, 022-92-38-33, 022-74-66-31.
Aplicare on-line: www.perspectiva.md
e-mail: university@perspectiva.md

Distribuie articolul: