Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (USPEE) activează în baza prevederilor Procesului de la Bologna, inclusiv a Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), fapt ce asigură compatibilitatea studiilor, mobilitatea studenţilor şi angajarea absolvenţilor în câmpul muncii.
Pentru a facilita încadrarea activă a absolvenţilor noştri în societatea europeană, curricula academică prevede studierea următoarelor limbi străine: engleză, franceză, germană, spaniolă.
Un suport important la derularea procesului didactic îl constituie activitatea eficientă a bibliotecii, claselor computerizate şi accesul studenţilor la internet.
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este deschisă pentru toate persoanele care doresc să obţină studii fundamentale, să-şi dezvolte capacităţile cognitive, creatoare şi să le implementeze într-o societate democratică.
USPEE „Constantin Stere” întruneşte cinci facultăţi. Studiile se desfăşoară la secţiile învăţământ cu frecvenţă la zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă. Concursul de admitere se efectuează în conformitate cu Regulamentul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova. Conform Procesului de la Bologna, studiile în cadrul universităţii se desfăşoară pe cicluri: Ciclul I – studii superioare de licenţă, Ciclul II – studii de masterat.

Ciclul I, Licenţă
Durata studiilor – 3(4) ani / *4(5) ani

Facultatea Drept
Specialitatea:
– Drept*

Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice
Specialitatea:
– Relaţii Internaţionale
– Politologie

Facultatea Ştiinţe Economice
Specialitatea:
– Economie Generală
– Business şi Administrare
– Contabilitate
– Finanţe şi Bănci
– Marketing şi Logistică
– Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale
– Turism
– Management Informaţional
– Informatică Aplicată

Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei
Specialitatea:
– Psihopedagogie
– Educaţie Civică
– Asistenţă Socială

Facultatea Ecologie şi Protecţia Mediului
Specialitatea:
– Ecologie
– Silvicultură şi Grădini Publice

Ciclul II, Masterat
Durata studiilor – *1,5 ani / **2 ani

Facultatea Drept
Specialitatea:
– Drept Public*
– Drept Penal*
– Drept Internaţional*
– Drept Civil
– Dreptul Muncii
– Drept Procesual Penal*
– Dreptul Vamal şi Activitate Vamală*
– Dreptul Afacerilor*
– Dreptul Afacerilor**
– Expertiza Judiciară şi Certificarea Producţiei*
– Expertiza Judiciară şi Certificarea Producţiei**
– Dreptul şi Morala Creştină**

Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice
Specialitatea:
– Integrarea Europeană şi Politici Comunitare**
– Relaţii Internaţionale şi Studii Europene**
– Politici de Dezvoltare Locală şi Internaţională**
– Politici Publice şi Integrare Europeană**
– Management şi guvernare**
– Teoria şi Practica Guvernării**

Facultatea Ştiinţe Economice
Specialitatea:
– Economie Internaţională şi Afaceri Europene**
– Business şi Administrare**
– Managementul Resurselor Umane**

Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei
Specialitatea:
– Management Educaţional**

Facultatea Ecologie şi Protecţia Mediului
Specialitatea:
– Ecologie şi Securitate Ecologică**

Facilităţi pentru studenţi:
– Studii gratuite pentru candidaţii cu aptitudini deosebite, confirmate prin diplome şi medalii obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; sportivi de performanţă;
– Posibilitatea achitării taxelor în rate;
– Studii şi stagii profesionale în centre universitare de peste hotare;
– Programe de studii realizate în comun cu universităţi din străinătate cu eliberarea diplomelor recunoscute reciproc (codiplomare);
– Reduceri pentru absolvenţii USPEE „C. Stere” la continuarea studiilor la masterat;
– Reduceri pentru copiii absolvenţilor USPEE „C. Stere”;
– Acces la internet;
– Acces la biblioteci electronice internaţionale;
– Masă la restaurantul universităţii, la preţuri accesibile;

Actele necesare pentru înscriere la concurs:
– Actele de studii în original, cu anexa respectivă;
– 6 fotografii 3×4 cm;
– Copia buletinului de identitate sau a paşaportului;
– Certificatul medical-tip (forma 086 E);
– Certificat de la locul de trai.

Adresa instituţiei:
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 200
Telefon: 022-749-381; 022-749-913; 022-749-486; 022-358-427
GSM: 069-80-79-79
www.uspee.md

Distribuie articolul: