Sanctum
Home » Interviuri. Prezentări » Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM). Admiterea – 2015. Oferta de Studii
Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM). Admiterea – 2015. Oferta de Studii

Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM). Admiterea – 2015. Oferta de Studii

Distribuie articolul:

LOGO-USEMUniversitatea de Studii Europene din Moldova (USEM), este succesoarea instituţiei de învăţămînt superior „Academia de Drept din Moldova”, care şi-a început activitatea la 7 octombrie 1992.

Universitatea de Studii Europene din Moldova promovează cele mai noi tehnologii educaţionale şi informaţionale în procesul didactico-ştiinţific, care este orientat spre formarea calitativă a specialistului contemporan, în conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna.

Obiectivele principale ale Universităţii de Studii Europene din Moldova sunt: pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în diverse domenii, promovarea cercetărilor ştiinţifice, asigurarea aspiraţiilor de aprofundare şi extindere s studiilor superioare de licenţă şi de masterat.

USEM dispune de cadrul legal, care permite organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (ciclul I), studiilor universitare de masterat (ciclul II) şi studiilor de doctorat.

USEM este o instituţie acreditată de către autorităţile statale ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în domeniu.

Studiile în cadrul USEM se efectuează în limbile română, rusă şi engleză.

IMG_8724

Universitatea de Studii Europene din Moldova include şase facultăţi:

Domeniile de formare profesională la Ciclul I Licenţă

Facultatea Drept

Specialitatea: Drept
Studii aprofundate:

* Drept economic
* Drept penal
* Drept internaţional
* Drept constituţional şi drept administrativ

Durata studiilor – 4 ani / 5 ani (Frecvență Redusă)

Facultatea de Ştiinţe Economice

Specialitatea:

* Finanţe şi bănci
* Contabilitate
* Turism
* Business și Administrare
* Economie mondială și REI
* Cibernetică și Informatică

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)

Facultatea Limbi moderne

Specialitatea: Limbi moderne

* Limba și literatura engleză / franceză / germană – limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză)
* Limba engleză / franceză / germană – limba B (italiana, spaniolă, germană, franceză)

Durata studiilor – 3 ani, doar la Secţia de Zi

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Specialitatea:

* Jurnalism
* Ştiinţe ale comunicării

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvenţă Redusă)

Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială

Specialitatea:

* Psihologie (studii – doar cu frecvenţă la zi)
* Asistenţă socială

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvenţă Redusă)

Facultatea Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale

Specialitatea:

* Ştiinţe politice
* Relaţii internaţionale
* Administrare publică

Durata studiilor – 3 ani / 4 ani (Frecvență Redusă)

Domeniile de formare profesională la Ciclul II Master

IMG_8763

Facultatea Drept

Masterat de cercetare şi masterat de profesionalizare:

* Drept economic
* Drept penal
* Drept internaţional

Durata studiilor – 1,5 ani Cercetare/ 2 ani Profesionalizare

Facultatea Ştiinţe Economice

Masterat de cercetare şi masterat de profesionalizare:

* Economia şi Administrarea afacerilor
* Administrarea financiar-bancară
* Turism și servicii hoteliere

Durata studiilor – 2 ani

Facultatea Limbi Moderne

Masterat de cercetare:

* Traducere specializată şi tehnica documentării terminologice

Masterat de profesionalizare:

* Limbi moderne şi ghidare turistică

Durata studiilor – 2 ani

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Masterat de cercetare şi profesionalizare:

* Comunicare şi relaţii publice
* Cross Media și Jurnalism de Calitate

Durata studiilor – 2 ani

Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială

Masterat de profesionalizare:

* Psihologia educaţiei
* Psihologia muncii şi organizaţională
* Psihologia clinică

Durata studiilor – 2 ani

Facultatea Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale

Masterat de profesionalizare:

* Studii diplomatice
* Analize politice
* Resurse umane şi politici de personal

Durata studiilor – 2 ani

Rectoratul este deschis pentru sugestii, comentarii şi expuneri de păreri în regim on-line, la adresa poştală info@usem.md, pe pagina de facebook sau în regim de scrisori, transmise la Anticameră.

De asemenea avem şi linia fierbinte anticorupție USEM: 022 509 127, 022 509 141, 022 509 147.

 ADMITEREA 2015-2016

Documentele necesare pentru înscriere la admitere sunt:

* Diploma de Bacalaureat în original;
* Certificatul medical de tip 086-U;
* 4 fotografii format 3×4 cm;
* Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naştere;
* Livretul militar sau adeverinţa de recrut;
* Cerere tip de înscriere la USEM.

În cadrul USEM funcţionează:

1. Biroul de avocaţi “Jurisprudenţa”

În cadrul acestei subdiviziuni, studenţii acumulează de la profesorii lor, care practică avocatura, cunoştinţe, deprinderi practice şi informaţii specifice extrem de utile pentru cariera lor de viitori avocaţi sau jurişti-practicieni.

 2. Clinica juridică studenţească a USEM

În cadrul Clinicii juridice studenţeşti, sub conducerea unor profesori cu experienţă şi a practicienilor, acordă consultaţii juridice, fără plată, pentru persoanele care nu-şi pot permite un avocat.

3. Senatul Studenţesc

4. Departamentul Relaţii internaţionale

Contribuie la dezvoltarea învăţământului prin adoptarea unei strategii aparte:

– elaborarea şi introducerea cursurilor academice noi;
– invocarea potenţialului ştiinţific de peste hotare în activităţile universitare;
– asigurarea mobilităţii studenţilor etc.

USEM are încheiate acorduri de colaborare cu universităţi de drept din Ucraina, Federaţia Rusă, Germania, Grecia, Italia, Franţa ş.a.

Baza tehnico-materială a Universităţii de Studii Europene din Moldova este asigurată cu spaţii pentru studii, bibliotecă, laborator de criminalistică, laborator radio-tv, sală de calculatoare.

Studiile se efectuează cu taxă, în bază de contract. Taxa poate fi achitată în rate.

Din 2014 – USEM oferă locuri la buget, în baza de concurs!

Studenţii care susţin examenele de promovare cu nota medie între 9 şi 10 pot fi scutiţi de taxă!

 Adresa:
Mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 2/1
Tel: +373 22 509 122
Fax: +373 22 509 128
 Mai multe detalii și noutăți găsiți la www.usem.md 

 

USEM_MAP
View Larger Map

Distribuie articolul: