Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Universitatea de Studii Europene din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea de Studii Europene din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM) este succesoarea instituţiei de învăţământ superior Academia de Drept din Moldova. Promovează cele mai noi tehnologii educaţionale şi informaţionale în procesul didactico-ştiinţific, care este orientat spre formarea calitativă a specialistului contemporan, în conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna.
Obiectivele principale ale Universităţii de Studii Europene din Moldova sunt:
– pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în diverse domenii, promovarea cercetărilor ştiinţifice,
– asigurarea aspiraţiilor d eaprofundare şi extindere a studiilor superioare de licenţă şi de masterat.
USEM dispune de cadrul legal, care permite organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă (Ciclul I), studiilor universitare de masterat (Ciclul II) şi studiilor de doctorat.
USEM este o instituţie acreditată de către autorităţile statale ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în domeniu.
Studiile în cadrul USEM se efectuează în limbile română, rusă şi engleză.

Universitatea de Studii Europene din Moldova include şase facultăţi:

Ciclul I – Licenţă:
Durata studiilor – 3(4) ani / 4(5) ani (frecvenţă redusă)

Facultatea Drept
Specialitatea: Drept
Studii aprofundate:
1. Drept Economic
2. Drept Penal
3. Drept Internaţional
4. Drept Constituţional şi Drept Administrativ

Facultatea Economie şi Informatică
Specialitatea:
1. Finanţe şi Bănci
2. Contabilitate
3. Turism
4. Cibernetică şi Informatică Economică
5. Economia Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale

Facultatea Limbi Moderne
Studii – doar cu frecvenţă la zi
Specialitatea: Limbi Moderne
1. Limba şi Literatura Engleză – Limba Germană/Spaniolă
2. Limba şi Literatura Germană – Limba Engleză
3. Limba Engleză – Limba Italiană/Franceză/Turcă/Spaniolă – Translator
4. Limba Franceză – Limba Engleză – Translator

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
Specialitatea:
1. Jurnalism
2. Ştiinţe ale Comunicării

Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială
Specialitatea:
1. Psihologie (studii – doar cu frecvenţă la zi)
2. Asistenţă Socială

Facultatea Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale
Specialitatea:
1. Ştiinţe Politice
2. Relaţii Internaţionale
3. Administrarea Publică

Ciclul II – Masterat:
Durata studiilor – 1,5 / 2 ani

Facultatea Drept
Masterat de cercetare şi masterat de profesionalizare:
1. Drept Economic
2. Drept Penal
3. Drept Internaţional
4. Drept Constituţional şi Drept Administrativ

Facultatea Economie şi Informatică
Masterat de cercetare şi masterat de profesionalizare:
1. Economia şi Administrarea Afacerilor
2. Management

Facultatea Limbi Moderne
Masterat de cercetare:
1. Traducere Specializată şi Tehnica Documentării Terminologice
Masterat de profesionalizare:
1. Limbi Moderne şi Ghidare Turistică

Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
Masterat de cercetare:
1. Comunicare şi Relaţii Publice
2. Jurnalism Convergent
3. Documentarul de televiziune

Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială
Masterat de profesionalizare:
1. Psihologia educaţiei
2. Psihologia Muncii şi Organizaţională
3. Psihopedagogia
4. Psihologia Clinică

Facultatea Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale
Masterat de profesionalizare:
1. Studii Diplomatice
2. Analize Politice
3. Resurse Umane şi Politici de Personal

Rectoratul este deschis pentru sugestii, comentarii şi expuneri de păreri în regim on-line, pe pagina web (www.usem.md), pagina de facebook, blog (www.usemblog.blogspot.com), în regim de scrisori transmise prin poşta universităţii sau prin intermediul liniei fierbinţi anticorupţie USEM: 022-509-127, 022-509-141, 022-509-147.

În cadrul USEM funcţionează:
• Biroul de Avocaţi „Jurisprudenţa”
În cadrul acestei subdiviziuni, studenţii acumulează de la profesorii lor, care practică avocatura, cunoştinţe, deprinderi practice şi informaţii specifice extrem de utile pentru cariera lor de viitori avocaţi sau jurişti-practicieni.
• Clinica juridică studenţească a USEM
În cadrul Clinii Juridice, studenţii, sub conducerea unor profesori cu experienţă şi a practicienilor, acordă consultaţii juridice, fără plată, pentru persoanele care nu-şi permit un avocat.
• Senatul studenţesc
• Departamentul Relaţii internaţionale
Contribuie la dezvoltarea învăţământului prin adoptarea unei strategii aparte:
– elaborarea şi introducerea cursurilor academice noi,
– invocarea potenţialului ştiinţific de peste hotare în activităţile universitare,
– asigurarea mobilităţii studenţilor etc.
USEM are încheiate acorduri de colaborare cu universităţi de drept din Ucraina, Germania, Grecia, Italia, Franţa etc.

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:
1. Diploma de bacalaureat în original,
2. Certificatul medical de tip 086-U,
3. 6 fotografii format 3×4 cm,
4. Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naştere,
5. Livretul militar sau adeverinţa de recrut,
6. Cerere tip de înscriere la USEM.

Facilităţi pentru studenţi:
Masă sănătoasă în blocul alimentar al universităţii, la preţuri accesibile;
Activităţi educaţionale şi de formare profesională extracurriculare.
În fiecare lună, în prima sâmbătă, la USEM se organizează Ziua Uşilor Deschise.
Taxa de studii poate fi achitată în rate.
Studenţii care au succese la învăţătură pot beneficia de scutire de taxa de studii până la sesiunea următoare.

Adresa instituţiei:
Mun. Chişinău, str. Gh. Iablocikin, 2/1
Tel.: +373 22 509 122
Fax: +373 22 509 128
info@usem.md / www.usem.md

Distribuie articolul: