Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) este unica instituţie de învăţământ agronomic superior din ţară. UASM a fost fondată în anul 1933, în baza Facultăţii Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi. În anul 1995, a devenit membru al Asociaţiei Universităţilor Europene, care întruneşte 596 de universităţi din 49 de ţări ale lumii. În anul 2011, a obţinut Certificatul „Sistem de Management al Calităţii” ISO 9001, 2008, reconfirmat în 2012 şi 2013 de organismul de certificare Internaţională RINA-SINEX, Italia – România. În 2013, a fost decorată cu cea mai înaltă distincţie de Stat „Ordinul Republicii”.

Pe parcursul a 81 de ani de activitate, Universitatea a pregătit peste 55 mii de specialişti, inclusiv cca 1000 din 67 de ţări.

În prezent, UASM numără 8 facultăţi, cca 6000 de studenţi şi masteranzi. Universitatea formează specialişti la 23 de specialităţi (ciclul I) şi 32 de specializări (ciclul II). Procesul de instruire din cadrul universităţii se realizează în limbile română şi rusă şi este asigurat de un corp profesoral-didactic constituit din 340 de persoane, dintre care: 15 academicieni şi membri-corespondenţi ai AŞM şi altor academii, 30 de doctori habilitaţi, profesori universitari, 160 de doctori, conferenţiari universitari.

Admiterea se efectuează la învăţământ de zi şi cu frecvenţă redusă. Cererile de admitere, la ambele forme de învăţământ, se vor depune în conformitate cu Regulamentul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova pentru Admiterea – 2014. Înmatricularea la învăţământul de zi se efectuează cu finanţare bugetară şi pe bază de contract cu achitarea taxei de studii. La învăţământul cu frecvenţă redusă candidaţii vor fi înmatriculaţi în bază de contract.

 Deţinătorii diplomei de licenţă sau ai diplomei de studii superioare universitare pot obţine a doua specialitate universitară în bază de contract cu achitarea taxei de studii sau prelungi studiile de Masterat.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova dispune de o importantă infrastructură destinată activităţilor didactice, cercetărilor ştiinţifice, săli sportive, stadion etc.
UASM asigură:
– toţi studenţii şi masteranzii – cu cămin;
– studenţii – cu burse majorate : la anul I de studii – cu 20%, iar în ultimul an de studii – cu 40%;
– posibilitatea de a studia suplimentar încă o limbă străină şi calculatorul – gratuit;
–  studenţii cu stagii/burse pe o perioadă de 6-12 luni la diferite universităţi din Uniunea Europeană, aplicând la Programul ERASMUS MUNDUS;
– plecarea la practica de producţie (3-6 luni) în Germania, Franţa, Danemarca, SUA, România, Elveţia, Rusia etc.;
– posibilitatea de a primi la catedra militară gradul de sergent;
– posibilitatea de a obţine permis de conducere (categoriile B şi C);
– dezvoltarea abilităţilor artistice ale studenţilor la Facultatea Arte Frumoase etc.

Ciclul I – Licenţă:

    1. Agronomie (Agricultură Ecologică)
    2. Turism
    3. Ecologie
    4. Horticultură
    5. Viticultură şi Vinificaţie
    6. Protecţia Plantelor
    7. Silvicultură şi Grădini Publice
    8. Zootehnie
    9. Biotehnologii Agricole
    10. Medicină Veterinară
    11. Mecanizarea Agriculturii
    12. Electrificarea Agriculturii
    13. Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto
    14. Ingineria Mediului
    15. Cadastru şi Organizarea Teritoriului
    16. Drept
    17. Evaluarea Imobilului
    18. Business şi Administrare
    19. Marketing şi Logistică
    20. Economie Generală
    21. Finanţe şi Bănci
    22. Contabilitate
    23. Achiziţii

Te aşteptăm la Universitatea Agrară de Stat din Moldova!
Ne găseşti la adresa: MD 2049, mun. Chişinău, str. Mirceşti, 42
(Deplasarea: troleibuzul nr. 29 şi microbuzele nr. 114 şi nr. 154)
Fax: 022 31 22 76
Tel.: 022 31 22 91; 022 31 22 37; 022 43 25 90
www.uasm.md 

Distribuie articolul: