Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM). Admiterea – 2015. Oferta de studii
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM). Admiterea – 2015. Oferta de studii

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM). Admiterea – 2015. Oferta de studii

Distribuie articolul:

„Excelenţă şi competitivitate prin calitate şi cooperare”

UCCM – 22 de ani de ascensiune

24 iunie – Ziua Universităţii

UCCM siglaUCCM a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 22 iunie 1993, nr. 376. A fost acreditată academic şi ştiinţific. Sistem de Management al Calităţii certificat conform ISO 9001:2008.

UCCM oferă posibilitatea formării şi dezvoltării profesionale în următoarele domenii:

Studii superioare de licenţă (ciclul I), durata studiilor – 3-4 ani:

* Merceologie şi comerţ
* Marketing şi logistică
* Business şi administrare
* Achiziţii
* Finanţe şi bănci
* Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
* Economie generală
* Cibernetică şi informatică economică
* Contabilitate
* Drept
* Informatică aplicată
* Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
* Tehnologia produselor alimentare
* Turism
* Asistenţă socială

Studii superioare de masterat (ciclul II), durata studiilor – 1,5-2 ani:

* Contabilitate în comerţ
* Marketing strategic şi internaţional
* Marketingul afacerilor
* Cercetări şi aplicaţii de marketing
* Administrarea Businessului
* Management comercial
* Administrarea sistemului bancar
* Administrarea financiar-fiscală
* Bănci şi asigurări
* Managementul relaţiilor economice internaţionale
* Economia comerţului internaţional
* Tehnologii informaţionale în economie
* Merceologie şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală
* Merceologie, expertiză şi comerţul cu mărfuri de consum
* Drept public
* Drept economic
* Drept şi activitate vamală
* Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
* Turism rural
* Turism internaţional

Doctorat în domeniile:

* Economie şi management în domeniul de activitate
* Marketing şi logistică
* Finanţe
* Contabilitate; audit; analiză economică
* Cibernetică şi informatică economică
* Merceologia şi expertiza produselor alimentare

Studii pentru adulţi (perfecţionarea profesională) în domeniile:

* Economie; business; merceologie; marketing; comerţ; finanţe; contabilitate; drept; turism; tehnologii informatice etc.

Facilităţi pentru studenţi/masteranzi:

* Posibilităţi de participare la programele de mobilitate academică – urmare a unei perioade de studii (1 semestru sau un an) sau stagiu de practică în instituţiile şi organizaţiile prestigioase de peste hotare.

* Înmatricularea gratuită la studii de zi a deţinătorilor diplomelor de BAC sau de colegiu cu note de 9 şi mai mari.

* Studii gratuite pentru studenţii care susţin sesiunea pe note de 10.

* Acordarea reducerii de 10% din costul anual al studiilor pentru absolvenţii Colegiului Cooperatist din Moldova şi absolvenţii UCCM (după ciclul I).

* Acordarea reducerii de 5% angajaţilor cooperaţiei de consum (inclusiv copiii acestora).

* Acordarea Bursei MOLDCOOP şi Bursei UCCM celor mai buni studenţi ai universităţii.

* Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii.

* Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste şi altor agenţi economici.

* Pregătirea militară şi obţinerea livretului militar.

Studiile sunt organizate în Chişinău şi la Filiala Soroca a UCCM.

Adresa UCCM:

MD-2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, bv. Iu. Gagarin, 8
Tel.: +373 22 27-06-43, 815-613, 27-26-04, 815-617
Tel./fax: +373 22 27-02-03, 815-600, 54-91-24, 815-607

Filiala Soroca a UCCM: or. Soroca, str. Stroescu, 50
Tel.: (230)2-20-19

www.uccm.md, e-mail: rectorat@uccm.md

Distribuie articolul: