Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) – Excelenţă şi competitivitate prin calitate şi cooperare!
Oferta educaţională la studii de zi şi cu frecvenţă redusă, în limbile română şi rusă, la specialităţile şi specializările:

Ciclul I – Licenţă:

  • Merceologie şi Comerţ
  • Contabilitate
  • Marketing şi Logistică
  • Business şi Administrare
  • Achiziţii
  • Finanţe şi Bănci
  • Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale
  • Economie Generală
  • Cibernetică şi Informatică Economică
  • Drept*
  • Informatică Aplicată
  • Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice*
  • Tehnologia Produselor Alimentare*
  • Turism
  • Servicii
  • Asistenţă Socială

Durata studiilor este de 3 ani la învăţământul cu frecvenţă la zi şi 4 ani la cel cu frecvenţă redusă. La specialităţile notate cu asterisc (*) durata studiilor este cu un an mai mare.

Ciclul II – Masterat:

   • Contabilitate în Comerţ
   • Marketing Strategic şi Internaţional
   • Marketingul Afacerilor
   • Cercetări şi Aplicaţii de Marketing
   • Administrarea Businessului
   • Management Comercial
   • Administrarea Sistemului Bancar
   • Administrarea Financiar-Fiscală
   • Bănci şi Asigurări
   • Managementul Relaţiilor Economice Internaţionale
   • Economia Comerţului Internaţional
   • Tehnologii Informaţionale în Economie
   • Merceologie şi Expertiza Mărfurilor în Activitatea Vamală
   • Merceologie, Expertiza şi Comerţul cu Mărfuri de Consum
   • Drept Public*
   • Drept Economic*
   • Drept şi Activitatea Vamală*
   • Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice*
   • Turism Rural
   • Turism Internaţional

Durata studiilor este de 2 ani. La specialităţile notate cu asterisc (*) durata studiilor este de 1,5 ani.

Ciclul III – Doctorat:

    • Economie şi Management în Domeniul de Activitate
    • Marketing şi Logistică
    • Finanţe
    • Contabilitate, Audit, Analiză Economică
    • Cibernetică şi Informatică Economică
    • Merceologia şi Expertiza Produselor Alimentare

Studii pentru adulţi (perfecţionarea profesională) în domeniile:
Economie, business, management, marketing, merceologie, comerţ, finanţe, contabilitate, drept, turism, tehnologii informatice, tehnologia alimentaţiei publice ş.a.

Facilităţi pentru studenţi/masteranzi:
*Oferirea posibilităţii de participare în programele de mobilitate academică – urmare a unei perioade de studii (1 semestru sau 1 an) sau stagiu de practică în instituţiile şi organizaţiile prestigioase de peste hotare.
* Înmatricularea gratuită la studii de zi a deţinătorilor diplomelor de BAC sau Colegiu cu note de „9” şi mai mari.
* Studii gratuite pentru studenţii care susţin sesiunea pe note de „10”.
* Acordarea reducerii de 10% din costul anual al studiilor pentru absolvenţii Colegiului Cooperatist din Moldova şi absolvenţii UCCM (după Ciclul I).
* Acordarea reducerii de 5% angajaţilor cooperaţiei de consum (inclusiv copiii acestora).
* Acordarea Bursei MOLDCOOP şi Bursei UCCM celor mai buni studenţi ai universităţii.
* Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii.
* Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste şi altor agenţi economici.
* Pregătirea militară în UCCM şi obţinerea livretului militar.
Studiile sunt organizate în Chişinău şi la Filiala Soroca a UCCM.

Adresa UCCM: mun. Chişinău, bv. Iu. Gagarin, 8
Tel.: + (373 22) 27-06-43, 815-613, 27-26-04, 815-617
Tel./fax: + (373 22) 27-02-03, 815-600, 54-91-24, 815-607
Filiala Soroca a UCCM: or. Soroca, str. Stroiescu, 50
Tel.: (230) 2-20-19
www.uccm.md e-mail: rectorat@uccm.md

Distribuie articolul: