Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei – Împreună cu noi veţi realiza proiecte de succes!

Este unica instituţie de învăţământ superior în care se îmbină armonios activităţile de instruire universitară şi postuniversitară, cercetarea ştiinţifică, inovarea şi cultura.
Fondată la 23 aprilie 2007, prin Decretul Preşedintelui RM.
Asociată la 21 august 2008 în cluster-ul educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE”, împreună cu Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 18 institute de cercetare ale AŞM, Biblioteca centrală „Andrei Lupan”, cantina „Crizantema” şi Întreprinderea de Stat „Preventoriul”, în scopul concentrării resurselor materiale şi intelectuale disponibile pentru pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, competitivi pe piaţa muncii.
Beneficiază de prestaţia academică a cadrelor didactice pasionate de o certă valoare ştiinţifică, profesori, doctori, doctori habilitaţi, academicieni.
Deţine certificatul de acreditare pe profilul de cercetare seria 1 nr. 028 (Hotărârea nr. AC-2/3, Chişinău, 24 martie 2011, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, RM).

Oferta educaţională: Sistem de învăţământ superior compatibil cu sistemul educaţional european, structurat în trei cicluri succesive de studii: Licenţă, Masterat, Doctorat.

Ciclul I, Licenţă
Durata studiilor – 3 ani

Facultatea Ştiinţe Exacte
Specialitatea:
– Fizică
– Chimie
– Matematică
– Informatică

Facultatea Ştiinţe ale Naturii
Specialitatea:
– Biologie
– Biologie Moleculară
– Ecologie
– Geografie

Facultatea Ştiinţe Socioumanistice
Specialitatea:
– Filozofie
– Limba şi Literatura Română
– Limba Engleză / Franceză

Ciclul II, Masterat
Durata studiilor – 2 ani

Facultatea Ştiinţe Exacte
Specialitatea:
– Fizică
– Chimie
– Matematică şi Informatică
– Informatică Aplicată

Facultatea Ştiinţe ale Naturii
Specialitatea:
– Biologie
– Biologie Moleculară
– Ştiinţe ale Mediului
– Bioeconomie şi Economie Ecologică
– Dezvoltare Regională şi Rurală

Facultatea Ştiinţe Socioumanistice
Specialitatea:
– Globalizare: Istorie, Politici, Culturi Europene
– Securitatea Naţională
– Comunicare şi Mediere Interculturală
– Lingvistica Contrastivă în Context Multilingv

Ciclul III, Doctorat
Durata studiilor:
3 ani – frecvenţă la zi,
4 ani – frecvenţă redusă

– 19 institute de cercetare din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei abilitate cu activitate de doctorat;
– 63 de specialităţi ştiinţifice;
– 156 de conducători de doctorat;
– 18 consilii ştiinţifice.

Studenţii înmatriculaţi sunt asiguraţi cu bursă şi cazare în cămin, în limita locurilor disponibile. Pe durata studiilor, masteranzii, la solicitare, pot fi angajaţi în institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Zece argumente importante pentru a face studii la UnAŞM:

 1. Oferte educaţionale performante;
 2. Instruire prin cercetare;
 3. Potenţial intelectual înalt;
 4. Studii gratuite;
 5. Multidisciplinaritate;
 6. Studierea a două limbi moderne;
 7. Burse de studii în străinătate;
 8. Oportunităţi reale de angajare în câmpul muncii;
 9. Aptitudini de elaborare şi management a proiectelor de inovare (Incubatorul UnASM);
 10. Bază tehnico-materială modernă (reţele performante de calculatoare, platformă educaţională e-learning, săli de curs, seminare, videoconferinţe, laboratoare de instruire şi cercetare moderne, săli de sport, tenis de masă, fitness, baschet etc.).

Perspective de angajare pentru absolvenţii:

 • Facultăţii Ştiinţe Exacte: laboratoare de cercetare şi producere (industria alimentară, farmaceutică, cosmetologică) naţionale şi internaţionale, agenţii de testare a unor factori ai mediului ambiant, domeniul tehnologiilor informaţionale etc.
 • Facultăţii Ştiinţe ale Naturii: centre academice, farmaceutice, agenţii de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic medical, laboratoare din sectorul sănătăţii publice, laboratoare de expertiză ecologică şi protecţie a mediului etc.
 • Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice: structuri mass-media, în calitate de analişti politici, centre abilitate în domeniul protecţiei şi asigurării securităţii naţionale, diverse ONG-uri etc.

Adresa noastră: MD-2028, mun. Chişinău, str. Academiei, 3/2
Tel.: (+37322) 73-80-16; (+37322) 73-74-42
www.edu.asm.md
e-mail: tutoriat_unasm@yahoo.com

Distribuie articolul: