Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Un nou proiect de regulament pentru studiile superioare de master
Un nou proiect de regulament pentru studiile superioare de master
Sursă foto: www.economica.net

Un nou proiect de regulament pentru studiile superioare de master

Distribuie articolul:

Ministerul Educaţiei a elaborat proiectul Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II. Documentul a fost propus spre discuţii publice, fiind elaborat în conformitate cu prevederile Codului educaţiei.

Proiectul prevede că orice instituţie de învăţământ superior, publică sau privată, interesată în oferirea programelor de studii superioare de master, urmează să treacă, în mod obligatoriu, prin procesul de evaluare externă, în vederea autorizării de funcţionare provizorie, înainte de a începe programul respectiv. Decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acreditare, neacreditare sau la retragerea dreptului de organizare a unui program de studii se va adopta de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei, în baza rezultatelor evaluării externe efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior.

Organizarea concursului şi metodologia de admitere la studii superioare de master, precum şi metodologia de calculare a mediei generale de concurs se vor stabili prin regulamente elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior în parte. Senatele instituţiilor ofertante de programe de master vor stabili şi data începerii anului universitar pentru ciclul II de studii superioare. 

Din momentul aprobării Regulamentului, studiile superioare de master se vor organiza atât cu frecvenţa la zi, cât şi cu frecvenţă redusă, dar şi la distanţă, cu condiţia existenţei suportului tehnic necesar. De menţionat că în domeniile generale de studiu „Arte”, „Psihologie”, „Medicină veterinară”, „Medicină”, „Farmacie” şi în domeniile de formare profesională „Limbi moderne” şi „Arhitectură”, studiile superioare de master se vor organiza numai prin învăţământ cu frecvenţă la zi.

Potrivit proiectului de regulament, la concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe programe de studiu din diverse domenii generale de studiu, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, dar vor fi înmatriculaţi la un singur program de master în cadrul unei singure instituţii de învăţământ superior, dintre cele pentru care au optat.

Regulamentul va intra în vigoare după aprobarea lui de Guvern.

 

Distribuie articolul: