Sanctum
Home » Istorii de succes. Digest » TOP 10 universităţi din România conform evaluării UE
TOP 10 universităţi din România conform evaluării UE

TOP 10 universităţi din România conform evaluării UE

Distribuie articolul:

Uniunea Europeană a făcut o nouă listă cu peste 850 de universităţi de top din lume, printre care se află şi zece din România. Evaluările au fost făcute pe baza a cinci domenii-cheie: performanţa în cercetare, calitatea procesului de învăţământ (predare-învăţare), orientare internaţională, succes în transferul de cunoştinţe (parteneriate cu mediul de afaceri şi start-up-uri) şi implicarea regională. Totodată, noul clasament ia în considerare şi opiniile a 60 000 de studenţi de la universităţile participante. Iată lista cu top 10 universităţi din România conform evaluării UE, propusă publicului de către http://www.biztop.ro/:

10-Universitatea-de-Vest-din-Timisoara10. Universitatea de Vest, Timişoara

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societăţii. Această pregătire se desfăşoară în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

9-Universitatea-Petrosani9. Universitatea Petroşani

Cercetarea ştiinţifică reprezintă principalul proces de cunoaştere şi inovare, iar Universitatea din Petroşani (UPET) dispune de un real potenţial de cercetare.

Obiectivele strategice au fost definite având în vedere rezultatele privind clasificarea universităţii conform OMECTS 4072/2011 şi obiectivele cercetării ştiinţifice de excelenţă, pe plan naţional şi internaţional, în privinţa tendinţelor, cerinţelor, oportunităţilor şi exigenţelor. Accentul va fi pus pe excelenţă, pe interdisciplinaritate şi vizibilitate internaţională.

În Universitatea din Petroşani activitatea de cercetare este în principal derulată la nivelul grupurilor de cercetare constituite din reprezentanţi ai corpului academic, cercetători angajaţi în universitate, doctoranzi, studenţi, precum şi colaboratori externi, centre de cercetare şi laboratoare de cercetare specifice.

8-Universitatea-din-Bucuresti8. Universitatea din Bucureşti

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În cei 149 de ani de existenţă, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. În toate marile domenii ale activităţii academice şi ştiinţifice s-au afirmat şcoli de renume. Mulţi dintre absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi etc.

7-Universitatea-de-Stiinte-Agricole-si-Medicina-Veterinara-Cluj-Napoca7. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Manastur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

6-Academia-de-Studii-Economice-Bucuresti

6. Academia de Studii Economice Bucureşti

În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată în Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare, după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic.

Începând cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

5. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) sau Universitatea din Iaşi, este o universitate de stat de cercetare avansată şi educaţie din Iaşi, România. Este prima universitate modernă din România.

În 2011, a fost clasificată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Asociaţia Universităţilor Europene în prima categorie, cea a universităţilor de cercetare avansată şi educaţie.

4-Universitatea-Tehnica-Cluj-Napoca4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) este o instituţie de învăţământ superior tehnic de stat din Cluj-Napoca, România.

În 2007, Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a acordat Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca calificativul de vârf, adică „grad de încredere ridicat”. În 2011, a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităţilor de cercetare avansată şi educaţie.

3-Academia-Navala-Mircea-cel-Batran3. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” îşi are sorgintea în Şcoala Flotilei, înfiinţată prin Decizia Ministerului de Război nr.15 din 17 noiembrie 1872 cu sediul la Galaţi. Pe parcursul a doi ani de studiu, în această instituţie s-au pregătit ofiţeri şi subofiţeri care au îndeplinit diferite funcţii de la bordul navelor Marinei Militare, dar şi ale Flotei Comerciale Române.

Ulterior, învăţământul superior de marină a evoluat sub diferite denumiri conform organizărilor şi reorganizărilor învăţământului militar. După 1878, o parte a ofiţerilor de marină au provenit de la şcolile armatei de uscat, îndeosebi de la Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină.

2-Universitatea-Lucian-Blaga-din-Sibiu2. Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o instituţie de învăţământ superior de stat din Sibiu. Are în componenţa sa 9 facultăţi şi mai multe centre ale învăţământului la distanţă, în diferite oraşe ale ţării. Studenţii ULBS provin din toate judetele ţării, dar şi din ţări străine.

1-Universitatea-Babes-Bolyay-din-Cluj-Napoca1. Universitatea Babeş-Bolyay, Cluj-Napoca

UBB este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promovezeşi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specifice.

În contextul actual, aceste componente sunt: o cultură a acţiunii bazate pe cunoaştere sistematică şi inovatoare, o cultură a dezvoltării personale şi morale, o cultură a învăţării permanente şi inovatoare, o cultură a atitudinii proactive şi participării, multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional, o cultură a dezvoltării personale, cultură a competenţei ştiinţifice şi tehnologice, competenţei organizaţionale şi a competenţei cetăţeneşti, o cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi de reciprocitate.

Distribuie articolul: