Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Şcoala de meserii nr. 4 din com. Bubuieci, mun. Chişinău. Oferta de studii 2014/2015

Şcoala de meserii nr. 4 din com. Bubuieci, mun. Chişinău. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Şcoala de meserii nr. 4 din com. Bubuieci, mun. Chişinău anunţă admiterea elevilor pentru anul de studii 2014-2015, în baza studiilor gimnaziale, medii şi liceale, la următoarele meserii:
• Vânzător produse alimentare
• Vânzător produse nealimentare
• Controlor-casier
• Bucătar
• Floricultor
• Apicultor
Termenul de studii – 1 an.
Elevii sunt asiguraţi cu hrană de 2 ori pe zi, bursă (330 lei), cazare în cămin.
Actele necesare pentru concursul de admitere:
– actul de studii (original),
– certificatul de naştere / buletinul de identitate (xerocopie),
– 6 fotografii 3×4 cm (color),
– certificatul medical 086-U,
– certificatul de la locul de trai,
– certificatul despre componenţa familiei,
– livretul militar (xerocopia),
– copia buletinului de identitate al unuia dintre părinţi.

Depunerea actelor – în perioada 1 iulie – 15 august.
Adresa instituţiei: mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. Livezilor, 25
Deplasarea: cu autobuzul nr. 39 sau cu maxi-taxi nr. 121, 137, 107
Tel.: 022-41-48-79, 022-41-49-71, 022-41-49-47

Distribuie articolul: