Sanctum
Home » Noutăți. Evenimente » Rezultate mai bune pentru elevii moldoveni, participanţi la evaluarea internaţională PISA 2015
Rezultate mai bune pentru elevii moldoveni, participanţi la evaluarea internaţională PISA 2015

Rezultate mai bune pentru elevii moldoveni, participanţi la evaluarea internaţională PISA 2015

Distribuie articolul:

Rezultatele Programului pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor PISA 2015, publicate de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD), arată că Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative comparativ cu anul 2009. La evaluarea PISA 2015, elevii din Republica Moldova au obţinut un punctaj în creştere la toate cele trei domenii testate – matematică, ştiinţe citire/lectură, ceea ce denotă sporirea calităţii învăţământului şi eficienţei politicilor educaţionale implementate de ţara noastră. 

Potrivit datelor Ministerului Educaţiei, la evaluarea PISA 2015 au luat parte circa 540 000 de elevi din 35 de state membre ale OECD şi 37 de ţări şi regiuni partenere. Participanţii au reprezentat aproximativ 29 de milioane de elevi cu vârsta de 15 ani de la instituţiile de învăţământ din statele respective.

În Republica Moldova, evaluarea PISA 2015 a fost organizată de Ministerul Educaţiei, Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare. La testarea de bază au participat 5200 de elevi din 227 de instituţii de învăţământ. Rezultatele arată că dacă în anul 2015, faţă de anul 2009, elevii din ţările membre ale OECD au obţinut acelaşi punctaj mediu la fiecare dintre cele trei domenii s-a  înregistrat o uşoară descreştere, atunci punctajul mediu obţinut de elevii din Republica Moldova a crescut.

La ştiinţe, elevii din Republica Moldova au obţinut media de 428 puncte (comparativ cu 413 puncte la PISA 2009+), fiind similar cu nivelul elevilor din România, Cipru, Albania, Turcia. 57,8% dintre tinerii noştri au fost consideraţi competenţi în domeniul ştiinţe, adică au un nivel de cunoştinţe egal sau mai mare decât noţiuni elementare, ceea ce le permite să participe activ la rezolvarea situaţiilor de viaţă, adiacente acestei sfere. La PISA 2015, acest indicator a crescut cu circa 5% faţă de testarea PISA 2009+. În ţările membre OECD, indicele mediu este de 78,8% (faţă de 82% în 2009).

La matematică, elevii din Republica Moldova au luat media de 420 puncte, comparativ cu 397 de puncte la testarea PISA 2009+, adică actualul nivel mediu al tinerilor de la noi este echivalent cu nivelul mediu estimat pentru state ca Chile, Turcia, Uruguay, Muntenegru, Tailanda, Albania. În Moldova, 49,7% dintre elevi au demonstrat că deţin noţiuni elementare de matematică suficiente pentru rezolvarea problemelor esenţiale de integrare socială comparativ cu 39,3% la PISA 2009+. Indicatorul respectiv a crescut cu circa 10% faţă de testarea PISA 2009+. În ţările membre OECD, acest indice mediu este de 76,6% (faţă de 78% în 2009).

În domeniul citirii, elevii din Republica Moldova au obţinut media de 416 puncte (faţă de 388 puncte la PISA 2009+), înregistrând acelaşi nivel mediu estimat ca elevii din Mexic, Tailanda. La PISA 2015, 54,2% dintre elevi din Republica Moldova au fost consideraţi competenţi în domeniul citirii (faţă de 42,8% la PISA 2009+), având nivelul de cunoştinţe egal sau mai mare decât noţiuni elementare, adică suficiente pentru a participa productiv în viaţa societăţii. Acest indicator a crescut cu circa 11% faţă de testarea PISA 2009+. În ţările membre OECD, indicele mediu este de 79,9% (faţă de 82% în 2009).

De asemenea, Republica Moldova a înregistrat o creştere a ponderii elevilor care ating cele mai înalte niveluri de competenţă PISA în domeniul citirii şi, simultan, o scădere a ponderii elevilor care nu reuşesc să atingă nivelul de bază de competenţă.

Dacă ne referim pe categorii, la toate cele trei domenii, fetele au înregistrat rezultate mai bune decât băieţii. Cea mai mare diferenţă, 52 de puncte, este la citire. Fetele citesc mai bine decât băieţii, însă la matematică şi ştiinţe, diferenţele nu sunt semnificative între rezultatele înregistrate de fete şi de băieţi.

În toate ţările participante la PISA, se atestă o diferenţă mare între rezultatele băieţilor şi fetelor la domeniul citire. Comparativ cu testarea precedentă din Republica Moldova, atât fetele, cât şi băieţii au obţinut progrese.

Republica Moldova a înregistrat o creştere a rezultatelor la fiecare dintre cele trei domenii. Punctajul mediu de creştere, raportat la un ciclu (3 ani), a crescut cu 9 puncte la ştiinţe, cu 17 puncte – la citire şi cu 13 puncte – la matematică.

La PISA 2015, punctajul mediu pentru ţările membre OECD, în domeniul ştiinţe este de 493 de puncte (501 puncte în 2009), în domeniul citire/lectură este de 493 de puncte (493 puncte în 2009), în domeniul matematică este de 490 de puncte (496 puncte în 2009). În raport cu aceste medii, este comparată performanţa fiecărei ţări pentru fiecare dintre domenii.

PISA reprezintă un studiu comparativ internaţional, care se desfăşoară în cicluri trienale, cu scopul de a testa competenţele de bază ale elevilor de 15 ani, în trei domenii şcolare: ştiinţe, matematică, citire/lectură. PISA evaluează în ce măsură elevii care finalizează învăţământul obligatoriu au acumulat cunoştinţe şi deprinderi-cheie esenţiale pentru o participare activă în societăţile contemporane. Evaluarea PISA arată nu doar în ce măsură elevii pot reproduce cunoştinţe, ci şi dacă ei le pot aplica în situaţii noi atât în cadrul şcolii, cât şi în viaţa reală.

PISA oferă informaţii pentru politica şi practica educaţională la nivel de ţară, precum şi comparativ cu alte state, regiuni, subgrupuri demografice, ceea ce le permite factorilor de decizie să aprecieze eficienţa sistemului de învăţământ, să stabilească noi obiective pentru acesta, dar şi să preia practici de succes aplicate în alte ţări.

Republica Moldova a participat pentru prima dată la testarea PISA în anul 2010, împreună cu alte 9 state. Pentru aceste ţări a fost organizat un Program special, într-un termen redus şi amânat, numit PISA 2009+, utilizându-se modalităţi, criterii şi principii de administrare a evaluărilor similare celor din PISA 2009. Deci, rezultatele PISA 2009+ sunt relevante pentru Republica Moldova, deoarece reprezintă un punct de reper cu care putem compara rezultatele evaluării din 2015, atunci când Republica Moldova a participat plenar la Programul PISA.

Timp de 2 ore, fiecare elev din fiecare ţară a rezolvat teste standardizate. De asemenea, timp de 35 de minute, tinerii au răspuns la un chestionar referitor la mediul din care provin, clasele în care studiază, instituţia de învăţământ şi experienţele de învăţare. La rândul lor, directorii instituţiilor de învăţământ au completat un chestionar privind sistemul şcolar şi mediul de învăţare.

Participarea Republicii Moldova la evaluarea internaţională PISA 2015 a avut loc cu susţinerea Proiectului ”Reforma Învăţământului în Moldova”, implementat de Ministerul Educaţiei, cu suportul financiar al Băncii Mondiale. Ţara noastră va participa şi la PISA 2018.

1

2

3

4

5

Distribuie articolul: