Sanctum
Home » Noutăți. Evenimente » O nouă formulă de finanţare va spori eficienţa învăţământului profesional tehnic
O nouă formulă de finanţare va spori eficienţa învăţământului profesional tehnic
Sursă foto: www.portalhr.ro

O nouă formulă de finanţare va spori eficienţa învăţământului profesional tehnic

Distribuie articolul:

Tatiana Roşca-Robu

Şcolile profesionale, colegiile şi centrele de excelenţă din Republica Moldova vor fi finanţate, începând cu anul de învăţământ 2016-2017, în funcţie de numărul de elevi care sunt instruiţi în aceste instituţii şi de costul de program de studiu.

Astfel, potrivit noii formule de finanţare în învăţământul profesioal tehnic, adoptate recent de Guvernul de la Chişinău, alocările financiare vor fi diferite, în funcţie de cheltuielile programelor de studiu şi de specificul de instruire al meseriilor şi specialităţilor. Responabili de la Ministerul Educaţiei susţin că “până în prezent, alocările financiare aveau loc la solicitarea instituţiilor de învăţământ, în baza bugetelor din anii precedenţi, fără a exista neapărat o justificare transparentă şi argumentată în acest sens”.

Noua formulă de finanţare a învăţământului profesional tehnic din Republica Moldova a fost elaborată cu asistenţa experţilor naţionali şi internaţionali, având la bază practica ţărilor europene şi axându-se pe două principii de bază: finanţarea per număr de elevi şi per cost de program de studiu. De asemenea, această formulă de finanţare va avea menirea de a eficientiza cheltuielile în sistem şi de a spori calitatea instruirii viitorilor specialişti, în corespundere cu necesităţile pieţei muncii.

Potrivit unul comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, în continuare, Ministerul Educaţiei, împreună cu Ministerul Culturii, Sănătăţii, Agriculturii şi Industriei Alimentare vor aplica o rată unică de finanţare per elev – rata naţională de finanţare – ce include toate cheltuielile aferente procesului de instruire al unui elev, inclusiv salarizarea, materialele didactice, practica de producţie, echipamentele şi altele. Adiţional, instituţiile vor primi bani pe linii de cheltuieli separate, ce nu fac parte din rata de finanţare, cum ar fi cele de cazare în cămin, burse, susţinerea copiilor orfani, investiţii capitale, activităţi specifice centrelor de excelenţă.

Noul mecanism de finanţare va stimula competitivitatea instituţiilor de învăţământ, încurajând diversificarea surselor de finanţare prin dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici şi promovarea meseriilor noi solicitate pe piaţa muncii. Astfel, Ministerul Educaţiei va putea co-finanţa dintr-un fond special de competitivitate instituţiile care vor iniţia proiecte cu agenţii economici şi va stimula introducerea meseriilor noi la solicitarea angajatorilor.

În paralel, mecanismul de finanţare va descuraja abandonul şcolar, prin reducerea finanţării pentru instituţiile care înregistrează un nivel înalt de abandon al studiilor.
Noua formulă de finanţare a fost elaborată şi pilotată timp de un an şi jumătate în opt instituţii de învăţământ, cu sprijinul Proiectului de Asistenţă Tehnică al Uniunii Europene. Mecanismul de finanţare conţine elemente de bună practică ale ţărilor europene, inclusiv Marea Britanie, Danemarca şi Olanda.

Aplicarea noului mecanism de finanţare este o condiţie obligatorie pentru obţinerea unei sume de 2,4 milioane de euro din partea Uniunii Europene, ca parte a Programului de Suport Bugetar. Aceasta este o prevedere a reformei învăţământului profesional tehnic desfăşurată de Ministerul Educaţiei cu sprijinul UE, care are drept scop modernizarea educaţiei profesional tehnice şi apropierea acesteia de necesităţile economiei naţionale.

Distribuie articolul: