Sanctum
Home » Burse » Lista celor 15 studenţi care vor primi Bursa Preşedintelui Republicii Moldova
Lista celor 15 studenţi care vor primi Bursa Preşedintelui Republicii Moldova

Lista celor 15 studenţi care vor primi Bursa Preşedintelui Republicii Moldova

Distribuie articolul:

15 studenţi (10 de la universităţi şi 5 de la colegii) vor primi Bursa Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de învăţământ 2015-2016. Lista acestora a fost aprobată la recenta şedinţă de Guvern. Iată numele acestor bursieri:

1. Boguş Igori, Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Tehnologii informaţionale

2. Borta Ana, Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Business şi administrare

3. Furtună Zinovia, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, ciclul I, anul V, specialitatea Stomatologie

4. Graur Gheorghe, Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Inteme, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept

5. Lazăr Ana, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău, ciclul I, anul III, specialitatea Pedagogie în învăţământul primar

6. Parahonco Alexandr, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, ciclul I, anul III, specialitatea Informatică

7. Pavlovschi Emilia, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept

8. Raţă Mihaela, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ciclul I, anul III, specialitatea Muzică

9. Ştefan Olesea, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Protecţia plantelor

10. Tislinscaia Iana, Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Tehnologia produselor alimentare

11. Josu Valentina, Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău, anul IV, specialitatea Finanţe

12. Lopotenco Gabriela, Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi, anul IV, specialitatea Frizerie şi cosmetică

13. Platon Cătălina, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova, anul IV, specialitatea Contabilitate

14. Spătaru Cornelia, Colegiul Politehnic din Chişinău, anul IV, specialitatea Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei

15. Şulghin Valeriu, Colegiul de Informatică din Chişinău, anul IV, specialitatea Informatică.

Bursa Preşedintelui Republicii Moldova constituie 1200 de lei pentru studenţii din universităţi şi 930 de lei pentru elevii din colegii. Anual, se acordă câte 10 şi, respectiv, 5 studenţi din ambele categorii menţionate. Totodată, Bursa Preşesintelui se încadrează în lista burselor de merit, care sunt acordate anual celor mai buni studenţi din universităţile şi colegiile din Republica Moldova. Din această listă mai fac parte:

Bursa Republicii – 12 burse pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate, învăţământ medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior (1320 lei); 

Bursa Guvernului – 30 burse pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate, învăţământ medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior (1100 lei); 

Bursa „Gaudeamus” – 20 burse pentru elevii instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar (800 lei).

Listele candidaţilor la bursele de merit din anul de învăţământ 2015-2016 au fost aprobate în cadrul senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi consiliilor profesorale ale instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar.

La respectivele burse de merit au candidat studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate, învăţământ medical şi farmaceutic şi elevii care au obţinut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 puncte în profilurile /domeniile de studiu tehnic, agrar, economic, medical, militar, drept (pentru candidaţii Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Inteme) şi real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) şi nu mai mică de 9,5 puncte în alte profiluri /domenii de studiu. 

Pentru acordarea burselor de merit în anul de studii 2015-2016, la Ministerul Educaţiei au fort depuse dosarele a 81 de candidaţi (studenţi din ciclurile I şi II) din 16 instituţii de învăţământ superior publice. Candidaţii respectivi au fost selectaţi de către Comisia specializată, responsabilă de examinarea dosarelor, aprobată prin Dispoziţia Ministrului Educaţiei nr. 365 din 6 august 2015, în baza anumitor criterii, inclusiv: media notelor; activităţile educaţionale, culturale, sportive; CV; activitatea ştiinţifică; publicaţiile; scrisorile de recomandare. Totodată, candidaţii nominalizaţi au prezentat diplome şi menţiuni de participare la activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, concursuri şi olimpiade naţionale şi intemaţionale.

Achitarea burselor de merit se va efectua de către fiecare instituţie de învăţământ în limitele alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop.

Tatiana Roşca

Distribuie articolul: