Sanctum
Home » Burse » Lista studenţilor şi elevilor care vor primi Bursa Republicii, Bursa Guvernului şi Bursa „Gaudeamus”
Lista studenţilor şi elevilor care vor primi Bursa Republicii, Bursa Guvernului şi Bursa „Gaudeamus”

Lista studenţilor şi elevilor care vor primi Bursa Republicii, Bursa Guvernului şi Bursa „Gaudeamus”

Distribuie articolul:

12 studenţi din universităţile din Republica Moldova vor primi Bursa Republicii în anul de învăţământ 2015-2016, iar alţi 30 – Bursa Guvernului. Listele bursierilor, la fel ca şi a celor care vor primi Bursa Preşedintelui Republicii Moldova şi Bursa „Gaudeamus”, a fost aprobată la recenta şedinţă a Guvernului. Astfel, aceşti bursieri vor primi câte 1320 de lei (Bursa Republicii) şi câte 1100 de lei (Bursa Guvernului). Bursierii Preşedintelui vor primi câte 1200 de lei (studenţii din universităţi) şi 930 de lei (elevii din colegii).

LISTA studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de stat (ciclurile I şi II) cărora li se acordă Bursa Republicii în anul de studii 2015-2016:

 1. Badrajan Vladimir, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ciclul I, anul II, specialitatea Filozofie
 1. Begliţa Sveatoslav, Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul II, specialitatea Relaţii intemaţionale
 1. Ceban Gabriela, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, ciclul II, anul II, programul de master Supervizare în asistenţă socială
 1. Dvomic Mihaela, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău, ciclul I, anul IV, specialitatea Design vestimentar
 1. Efimenco Olesea, Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul II, specialitatea Finanţe şi banci
 1. Fursenco Cornelia, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, ciclul I, anul V, specialitatea Farmacie
 1. Moisei Ana, Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Inteme, ciclul I, anul III, specialitatea Securitate civilă şi ordine publică
 1. Parasca Corina, Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Biologie
 1. Prodan Anna, Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Construcţii şi inginerie civilă
 1. Şeghera Irina, Universitatea de Stat ,,B.P. Haşdeu” din Cahul, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept
 1. Ungureanu Cristina, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ciclul I, anul III, specialitatea Filmologie, producţie film şi TV
 1. Vîhodeţ Mihail, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Agronomie.

LISTA studenţilor cărora li se acordă Bursa Guvernului în anul de studii 2015-2016:

 1. Baltag Ana, Universitatea de Stat din Moldova, ciclul II, anul II, programul de master Management educaţional
 1. Banari Cătălina, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău, ciclul I, anul III, specialitatea Limbi modeme
 1. Caluţchi Diana, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, ciclul II, anul II, specialitatea Management educaţional
 1. Caraganciu Dan, Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Tehnologii informaţionale
 1. Ciobanu Valeria, Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Psihopedagogie
 1. Ciorici Alina, Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept
 1. Ciupercă Mihaela, Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Jumalism
 1. Cosonea Valeria, Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Contabilitate
 1. Diaciuc Tatiana, Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Geografie
 1. Efros Iulia, Academia de Muzica, Teatru şi Arte Plastice, ciclul I, anul IV, specialitatea Design vestimentar
 1. Florea Lilia, Universitatea de Stat ,,B.P. Haşdeu” din Cahul, ciclul I, anul III, specialitatea Business şi administrare
 1. Fratea Adrian, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Geografie
 1. Gabor Ana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Filozofie
 1. Gheorghiu Cristina, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, ciclul I, anul V, specialitatea Medicină generală
 1. Grigoriu Cristian, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău, ciclul I, anul III, specialitatea Informatică
 1. Gurău Maria, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, ciclul I, anul IV, specialitatea Limbi şi literaturi
 1. Haritonova Taisia, Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Relaţii internaţionale
 1. Jalbă Alexandru, Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Electromecanică
 1. Melinte-Ciobanu Mariana, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ciclul I, anul IV, specialitatea Canto popular
 1. Modnicov Ana, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, ciclul I, anul III, specialitatea Educaţie fizică şi sport
 1. Munteanu Ana, Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Limbi şi literaturi
 1. Odajiu Irina, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, ciclul I, anul V, specialitatea Medicină generală
 1. Peev Viorica, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă” din Chişinău, ciclul I, anul III, specialitatea Arte decorative
 1. Petco Andrei, Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, specialitatea Tehnologia construcţiilor de maşini
 1. Samsonova Anastasia, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, ciclul I, anul II, specialitatea Limbi modeme
 1. Selezniova Irina, Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I, anul III, specialitatea Asistenţă socială
 1. Ulian Ecaterina, Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Finanţe şi bănci
 1. Urmaşu Maria, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău, ciclul I, anul III, specialitatea Psihologie
 1. Valuţa Ecaterina, Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Limbi modeme
 1. Zestrea Alina, Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Economie mondială şi relaţii economice intemaţionale.

Bursa „Gaudeamus” este destinată doar elevilor din colegiile Republicii Moldova. Şi pentru anul de studii 2015-2016, au fost selectaţi 20 de elevi care vor beneficia de această bursă. Iată lista acestora:

1. Arpentii Doina, Colegiul Tehnologic din Chişinău, anul IV, specialitatea Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături

2. Bîrca Rodica, Colegiul de Ecologie din Chişinău, anul IV, specialitatea Meteorologie

3. Bogaciova Evghenia, Colegiul Pedagogic „M. Ciachir” din Comrat, anul IV, specialitatea Asistenţă socială

4. Bogatiuc Carolina, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova, anul IV, specialitatea Turism

5. Ceban Elena, Colegiul Agroindustrial din Râşcani, anul IV, specialitatea Turism

6. Cobuşcean Olga, Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chişinău, anul IV, specialitatea Designul interiorului

7. Comanici Maria, Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul, anul IV, specialitatea Contabilitate

8. Creţu Doina, Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuţi, r. Ocniţa, anul IV, specialitatea Tehnologia produselor alimentaţiei publice

9. Cuşnir Nicoleta, Colegiul de Transporturi din Chişinău, anul IV, specialitatea Transport auto

10. Garabajiu Cristina, Colegiul Politehnic din Chişinău, anul IV, specialitatea Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei

11. Hropotinschi Adriana, Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău, anul IV, specialitatea Contabilitate

12. Dolinţă Elena, Colegiul de Medicină din Bălţi, anul V, specialitatea Medicină generală

13. Lipceanu Ana, Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”, anul IV, specialitatea Interpretare muzicală

14. Negruţă Ana-Cristina, Colegiul de Construcţii din Chişinău, anul IV, specialitatea Designul interiorului

15. Oprea Daniela, Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu” din Soroca, anul IV, specialitatea Pedagogica învăţământului primar

16. Pînzaru Adela, Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”, anul V, specialitatea Medicină generală

17. Podlisnic Serghei, Colegiul Politehnic din Bălţi, anul IV, specialitatea Calculatoare

18. Popa Cristina, Colegiul de Medicină din Ungheni, anul V, specialitatea Medicină generală

19. Proca Mihaela, Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi, anul IV, specialitatea Frizerie şi cosmetică

20. Topal Anton, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, anul IV, specialitatea Mecanizarea agriculturii.

***

Bursa Republicii este acordată pentru 12 studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate, învăţământ medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior (1320 lei); 

Bursa Guvernului – 30 burse pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate, învăţământ medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior (1100 lei); 

Bursa Preşedintelui Republicii Moldova – 1200 de lei pentru studenţii din universităţi şi 930 de lei pentru elevii din colegii. Anual, se acordă câte 10 şi, respectiv, 5 studenţi din ambele categorii menţionate. 

Bursa „Gaudeamus” – 20 burse pentru elevii instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar (800 lei).

Listele candidaţilor la bursele de merit din anul de învăţământ 2015-2016 au fost aprobate în cadrul senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi consiliilor profesorale ale instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar.

La respectivele burse de merit au candidat studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate, învăţământ medical şi farmaceutic şi elevii care au obţinut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 puncte în profilurile /domeniile de studiu tehnic, agrar, economic, medical, militar, drept (pentru candidaţii Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Inteme) şi real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) şi nu mai mică de 9,5 puncte în alte profiluri /domenii de studiu. 

Pentru acordarea burselor de merit în anul de studii 2015-2016, la Ministerul Educaţiei au fort depuse dosarele a 81 de candidaţi (studenţi din ciclurile I şi II) din 16 instituţii de învăţământ superior publice. Candidaţii respectivi au fost selectaţi de către Comisia specializată, responsabilă de examinarea dosarelor, aprobată prin Dispoziţia Ministrului Educaţiei nr. 365 din 6 august 2015, în baza anumitor criterii, inclusiv: media notelor; activităţile educaţionale, culturale, sportive; CV; activitatea ştiinţifică; publicaţiile; scrisorile de recomandare. Totodată, candidaţii nominalizaţi au prezentat diplome şi menţiuni de participare la activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, concursuri şi olimpiade naţionale şi intemaţionale.

Achitarea burselor de merit se va efectua de către fiecare instituţie de învăţământ în limitele alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop. (Tatiana Roşca-Robu)

Distribuie articolul: