Sanctum
Home » Noutăți. Evenimente » Iată care sunt disciplinele opţionale propuse elevilor din Republica Moldova
Iată care sunt disciplinele opţionale propuse elevilor din Republica Moldova
Sursă foto: www.editie.ro

Iată care sunt disciplinele opţionale propuse elevilor din Republica Moldova

Distribuie articolul:

Care sunt disciplinele opţionale propuse elevilor din Republica Moldova? Cum sunt ele predate şi cum se formează grupele? Cum sunt evaluaţi elevii la aceste discipline? Vedeţi mai jos răspuns la aceste întrebări.

Lista disciplinelor opţionale recomandate elevilor din clasele I-IV:

1. Cultura bunei vecinătăţi
2. Educaţie economică şi antreprenorială
3. Educaţie ecologică
4. Educaţie interculturală
5. Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii
6. Informatica
7. Religia
8. Şahul

Lista disciplinelor opţionale recomandate elevilor din clasele V-IX:

1. Educaţie ecologică
2. Educaţie economică şi antreprenorială
3. Educaţie interculturală
4. Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii
5. Educaţie pentru drepturile omului
6. Educaţie socială şi financiară
7. Informatica (clasele a V-a – a VI-a)
8. Religia
9. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

Lista disciplinelor opţionale recomandate elevilor din clasele X-XII:

1. Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor
2. Educaţie ecologică
3. Educaţie economică şi antreprenorială
4. Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii
5. Integrare europeană pentru tine
6. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
7. Introducere în sociologie

Ministerul Educaţiei susţine că aceasta este o listă orientativă de discipline opţionale şi că ea va fi completată, pe măsură ce curricula pentru acestea va fi aprobată la Consiliul Naţional pentru Curriculum. Totodată, instituţiile de învăţământ pot propune elevilor şi alte discipline opţionale. Administraţia instituţiei de învăţământ va analiza domeniile de interes ale elevilor, capacităţile instituţionale (pregătirea cadrelor didactice, materialele didactice disponibile etc.) şi va decide, care va fi oferta privind orele opţionale pentru anul şcolar următor.

Oferta disciplinelor opţionale include cel puţin 3 opţiuni pentru fiecare elev şi este prezentată elevilor.

Fiecare elev, cu excepţia elevilor din clasele/instituţiile cu profil şi cele bilingve, studiază, în mod obligatoriu, cel puţin o disciplină opţională. Odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină, frecventarea ei şi realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii.

Constituirea grupelor pentru studierea disciplinelor opţionale va fi realizată în baza cererilor în scris ale elevilor. La treapta primară, cererile vor fi semnate şi de către părinţi. 

Disciplinele opţionale pot fi realizate în clase sau în grupe, a câte cel puţin 12 elevi în localităţile rurale şi, cel puţin, câte 15 elevi în localităţile urbane.

În clasele primare, nu se notează activitatea elevilor la disciplinele opţionale şi la disciplina Educaţia moral-spirituală. Nu se acordă note nici la disciplina Religia. În ciclul gimnazial şi cel liceal, la disciplinele opţionale, evaluarea se realizează ca şi la disciplinele obligatorii.

Distribuie articolul: