Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Colegiul Politehnic din mun. Bălţi. Oferta de studii 2014/2015

Colegiul Politehnic din mun. Bălţi. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Colegiul Politehnic din mun. Bălţi anunţă admiterea pentru anul de studii 2014-2015.
Colegiul oferă opţiunea ce asigură un viitor de perspectivă vocaţional/tehnică: pregătirea forţei de muncă competente şi calificate, în corespundere cu cerinţele actuale şi viitoare ale pieţei muncii în diverse domenii: metrologia legală şi certificarea producţiei; deservirea echipamentelor electronice, industriale şi de uz casnic; deservirea tehnică şi reparaţia calculatoarelor; automatizarea proceselor tehnologice; deservirea reţelelor electrice.
Admiterea are loc la specialităţile:

    • Electromecanica
    • Tehnologia construcţiilor de maşini
    • Aparate radioelectronice de uz casnic
    • Calculatoare
    • Automatică şi informatică
    • Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei

Candidaţii se înmatriculează în baza studiilor gimnaziale, liceale, generale şi secundar profesionale.
Studiile în colegiu sunt organizate în limbile română şi rusă, în bază de buget şi prin contract.
Absolvenţilor colegiului li se eliberează diplome de studii medii de specialitate la una din specialităţile anunţate, cu calificarea „tehnician”.
Elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, după anul III de studii, susţin examenele de bacalaureat.
Absolvenţii colegiului dispun de facilităţi la admiterea la UTM.
Termenul de studii pentru absolvenţii gimnaziilor – 4 ani. pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală şi liceelor – 2 ani.

Probele de concurs:

    • În baza mediei din certificatul de studii, conform formulei indicate de Ministerul Educaţiei;
    • Disciplinele de concurs: limba şi literatura română/rusă, matematica, limba străină, fizica/informatica;
    • Termenul de depunere a cererilor: 1 – 31 iulie 2014.

Actele necesare:
– Actul de studii în original şi o xerocopie;
– Certificatul medical-tip nr. 086-E(U);
– 6 fotografii 3×4 cm (color);
– Certificatul de naştere sau buletinul de identitate (originalul şi o xerocopie);
– Buletinul de identitate al unuia dintre părinţi (originalul şi o xerocopie);
– Adeverinţa organului de tutelă şi curatelă (pentru copii orfani) sau care atestă deficienţe de sănătate;
– Certificatul despre componenţa familiei;
– Adeverinţa de premilitar sau livretul militar;
– Documentul care confirmă facilităţi (participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, la conflictele militare din Afganistan şi Transnistria).

Colegiul dispune de:
– Blocuri de studii cu săli amenajate;
– 5 laboratoare de informatică înzestrate cu calculatoare conectate la reţea cu acces la internet;
– Ateliere de instruire practică a elevilor;
– Bibliotecă şi sală de lectură;
– Sală de sport şi terenuri sportive;
– Condiţii sociale suficiente – cămin, bufet şi servicii medicale;
– Instituţie pilon în proiectul moldo-austriac „Îmbunătăţirea calităţii învăţământului vocaţional-tehnic în domeniul TIC”;
– Implementarea Sistemului de Credite de Studii Transferabile în învăţământul vocaţional-tehnic.

Adresa colegiului: MD-3100, mun. Bălţi, str. I. Franco, 11, sect. Dacia
Deplasarea: troleibuzul nr. 2; autobuzul nr. 25;
microbuzele nr. 18, 8, 11, 9, 14, până la staţia Dacia.
Tel.: 0231-7-20-94; 0231-7-02-61
E-mail: colegiulbalti@gmail.com 
www.cpbmd.info
 

Distribuie articolul: