Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM. Oferta de studii 2014/2015

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Academia de Studii Economice din Moldova
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM anunţă concursul de admitere pentru anul de învăţământ 2014-2015

Procesul educaţional
Admiterea în Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM se efectuează în bază de concurs, la următoarele specialităţi:

   • 1806 „Contabilitate”, profilul „Economie”: limbile de instruire – română şi rusă, în baza studiilor gimnaziale, liceale şi ale şcolii medii de cultură generală;
   • 1812 „Comerţ”, profilul „Economie: limbile de instruire – română şi rusă, în baza studiilor gimnaziale, liceale şi ale şcolii medii de cultură generală;
   • 1808 „Merceologie”, profilul „Economie”: limba de instruire – română, în baza studiilor gimnaziale;
   • 2205 „Tehnologia produselor alimentaţiei publice”, profilul „Tehnologie”: limba de instruire – română, în baza studiilor gimnaziale;
   • 2902 „Turism”, profilul „Servicii”: limba de instruire – română, în baza studiilor gimnaziale;
   • 2901 „Servicii hoteliere”, profilul „Servicii”: limba de instruire – română, în baza studiilor gimnaziale.

Termenul de studii pentru absolvenţii gimnaziilor – 4 ani.
Termenul de studii pentru absolvenţii liceelor şi ai şcolilor medii de cultură generală – 2 ani.
Studiile sunt organizate în bază de buget şi prin contract, în grupe cu limbile de instruire română şi rusă.
Elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, după anul III de studii, susţin, la solicitare, examenele de bacalaureat şi li se eliberează Diplomă de Bacalaureat.

Absolvenţilor colegiului li se eliberează Diplome de studii medii de specialitate, cu calificarea corespunzătoare specialităţilor studiate:
– „Contabilitate” – „contabil”,
– „Comerţ” – „agent comercial”,
– „Merceologie” – „merceolog”,
– „Turism” – „manager”,
– „Servicii hoteliere” – „manager”,
– „Tehnologia produselor alimentaţiei publice” – „tehnician – tehnolog”.

Probele de concurs
Candidaţii sunt admişi în baza mediei din actul de studii, care se calculează conform formulei incluse în Regulamentul de admitere în instituţiile de învăţământ mediu de specialitate (colegii), elaborat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

 Depunerea actelor: 1 iulie – 31 iulie 2013.

Actele necesare:
– Actul de studii (în original);
– Buletinul de identitate sau, pentru cei care n-au atins vârsta de 16 ani, certificatul de naştere (copia şi originalul);
– Certificatul medical-tip (forma 086-U, 086-E), eliberat în anul admiterii de circumscripţia medicală corespunzătoare vizei de reşedinţă;
– 6 fotografii 3×4 cm;
– Copia buletinului de identitate al unuia dintre părinţi;
– Alte acte ce confirmă posibilitatea candidatului de a concura la categoria de 15%.

Adresa colegiului: mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 18
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Tel.: 022-402-791; 022-402-983
e-mail: colegiu_cnc@mail.ru

Distribuie articolul: