Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Colegiul Internaţional de Administrare şi Business. Oferta de studii 2014/2015

Colegiul Internaţional de Administrare şi Business. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

(Licenţă eliberată de Ministerul Educaţiei seria A MMII nr. 013595)
Sloganul Colegiului Internaţional de Administrare şi Business este: „De la calitatea studiilor – la calitatea vieţii!”
Studiile se efectuează în cadrul Facultăţii Economie.
Studenţii de la învăţământul de zi beneficiază de amânarea serviciului militar în termen.
Colegiul anunţă admiterea  pentru anul de studii 2014-2015 la învăţământul de zi şi fără frecvenţă, la următoarele specialităţi:

* Contabilitate
* Finanţe
* Turism

Admiterea se efectuează:
– în baza studiilor gimnaziale, cu termenul de studii de 4 ani, numai la secţia zi,
– în baza studiilor medii de cultură generală, cu termenul de studii de 2 ani, secţia zi.

Pentru admitere, sunt necesare următoarele documente:
– actul de studii, în original,
– buletinul de identitate (xerocopie),
– 6 fotografii 3×4 cm,
– 6 plicuri cu timbre,
– certificatul medical-tip nr. 086-U (secţia cu frecvenţă la zi),
– adeverinţa de recrut.

În colegiu se studiază limbile engleză şi franceză. Procesul educaţional este asigurat de către cadre didactice profesioniste: profesori, doctori în ştiinţe, pedagogi cu un stagiu mare de muncă în instituţiile de învăţământ superior, care au efectuat stagii în Europa.

Adresa colegiului:
mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 48/8

Tel.: 022-27-11-74, 022-54-93-47, 022-54-96-95

Distribuie articolul: