Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Colegiul de Construcţii din Chişinău. Oferta de studii 2014/2015

Colegiul de Construcţii din Chişinău. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Doreşti să obţii nu doar o diplomă, dar şi o specialitate de succes? Vino la  Colegiul de Construcţii din Chişinău! Este cea mai bună alegere! O alegere corectă înseamnă un viitor mai bun!

* Specialitatea 2501 „Construcţii civile, industriale şi agricole”
Tehnician–constructorul este pregătit pentru a activa în organizaţiile de construcţii, proiectarea tehnologiilor şi exploatarea clădirilor şi edificiilor, controlul şi supravegherea lucrărilor de construcţii.
Absolventul poate activa: şef de şantier, tehnician-constructor, maistru, manager în construcţii.

* Specialitatea 2503 „Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie”
Tehnician-constructorul este pregătit pentru a activa în domeniul construcţiei, exploatării edificiilor.
Absolventul poate activa: şef de şantier, şef de schimb la staţiile de aprovizionare cu gaz la Întreprinderea „Moldova-Gaz”, maistru.

* Specialitatea 1892 „Design interior”
Tehnician-designerul este pregătit pentru activitatea creativă de proiectare şi executare a interiorului clădirilor de locuit, administrative şi obşteşti. Tehnician-designerul vizează planificarea vizuală a spaţiilor, alege culorile pentru finisare, tapete, covoare, draperii.
Absolventul poate activa: designerul interiorului liber profesionist, tehnician-designer în ateliere de producere a mobilierului.

* Specialitatea 2305 „Tehnologia prelucrării lemnului”
Tehnician-tehnologul este pregătit pentru activitate în industria lemnului la confecţionarea produselor industriale, PFL, PAL, mobilierului.
Absolventul poate activa: la fabrici şi firme de prelucrare a lemnului şi a produselor din lemn (uşi, ferestre, mobilier, elemente industriale), maistru, şef de secţie, laborant, controlor, tehnolog la fabrici de producere.

* Specialitatea 2502 „Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie”
Tehnician-tehnologul este pregătit pentru a activa în industria producerii cimenturilor, varului, ipsosului, cărămizii, plăcilor ceramice, ţiglei, amestecurilor termoizolante, articolelor de construcţie.
Absolventul poate activa: tehnician-tehnolog în secţiile de fasonare, tehnician-laborant în laboratoarele de testare a materialelor de construcţii, tehnician-constructor în birouri de proiectare.

* Specialitatea 2504 „Căi ferate, drumuri şi poduri” (Construcţia şi exploatarea drumurilor)
Tehnicianul este pregătit pentru a activa în organizaţiile de proiectare, executare, întreţinere şi exploatare a drumurilor, a supraveghea executarea lucrărilor şi a verifica calitatea drumurilor.
Absolventul poate activa în calitate de: şef de şantier, tehnician-constructor, maistru sau manager în domeniul executării, întreţinerii, exploatării şi reparării drumurilor.

* Specialitatea 2552 „Evaluarea imobilului”
Tehnician-evaluatorul este pregătit pentru a activa în unităţile bancare, agenţii imobiliare, întreprinderi cadastrale (BIT), în calitate de evaluator al imobilului şi terenurilor, întreprinderilor, firmelor, manager al acestor întreprinderi.
Absolventul poate activa: evaluator, manager în firme de construcţii şi unităţi economice, bănci, burse imobiliare, sisteme cadastrale.

* Specialitatea 2551 „Cadastru şi organizarea teritoriului”
Tehnicianul cadastral este pregătit pentru activitatea la întreprinderile cadastrale municipale, raionale, locale.
Specialistul efectuează totalitatea lucrărilor tehnice de determinare exactă a unor proprietăţi  funciare (loturi de pământ, case, clădiri etc.).

Colegiul dispune de:
– bloc de studii cu săli bine amenajate,
– laboratoare de informatică cu calculatoare conectate la internet,
– atelier şi laborator specializat cu tehnică şi utilaj performant,
– bibliotecă ştiinţifico-tehnică, sală de lectură şi un tezaur de 88 800 de cărţi,
– sală sportivă, sală pentru antrenamente, terenuri de sport la aer liber,
– condiţii sociale suficiente – cămine, cantină, serviciu medical.

Durata studiilor:
4 ani – pentru absolvenţii de gimnaziu,
2 ani – în baza diplomei de bacalaureat (la specialitatea „Construcţii civile, industriale şi agricole”),
3 ani – secţia cu frecvenţă redusă (la specialitatea „Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie”, pentru absolvenţii deţinători ai atestatului de 9 clase sau diplomă de bacalaureat).

Probele de concurs:
Concursul mediilor din actul de studii.

Actele necesare:
– actul de studii în original,
– buletinul de identitate sau adeverinţa de naştere,
– certificatul medical (nr. 086-U),
– 6 fotografii 3×4 cm,
– copia carnetului de muncă (pentru persoanele care lucrează),
– livretul militar sau adeverinţa de recrut,
– copia buletinului de identitate al unuia dintre părinţi.

Adresa instituţiei:
MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 71
Tel.: 022-72-12-34, 022-62-17-83
Vă deplasaţi: din Centru: maxi-taxi nr. 169, 190,188,
de la Gara de Sud: maxi-taxi nr. 109, 120, 124

Distribuie articolul: