Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Colegiul Cooperatist din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Colegiul Cooperatist din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

O carieră de succes începe la Colegiul Cooperatist din Moldova!
Fondat – 1944, reorganizat – 1991, acreditat – 2001, reacreditat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei al RM nr. 456 din 29.03.2007, licenţa AMII nr. 020216 din 23.02.2006
Colegiul dispune de cămin, complex sportiv, cantină, laboratoare specializate.

Specialităţi:

* 1806 Contabilitate
Calificarea obţinută: Contabil
Domeniile de activitate: activităţi contabile, financiare, de analiză economică, managerială în diferite ramuri ale economiei naţionale, realizarea principiilor, metodelor de organizare a contabilităţii, organizarea şi desfăşurarea controlului în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
Specialistul poate activa în întreprinderi, instituţii publice, departamente ale economiei naţionale, în calitate de contabil sau economist.

* 1809 Merceologie
Calificarea obţinută: Merceolog
Domeniile de activitate: activitatea în întreprinderile comerciale, activitatea de expertiză a produselor alimentare şi mărfurilor nealimentare, activitatea de prestare a consultaţiilor asupra proprietăţilor consumiste a mărfurilor, activitatea de protejare a drepturilor consumatorilor.
Specialistul poate activa în calitate de merceolog la întreprinderile de comerţ, administrator al sălii de comerţ, şef al secţiei de mărfuri, vânzător, casier.

* 1812 Comerţ
Calificarea obţinută: Agent comercial
Domeniile de activitate: activitatea comercială a întreprinderilor din branşele economiei naţionale, prestarea serviciilor, conducerea activităţii de comerţ la întreprinderi, activitatea bursieră pe piaţa mărfurilor, activitatea de expertiză a mărfurilor şi serviciilor prestate.
Specialistul poate activa în calitate de comerciant la întreprinderile de comerţ, agent comercial, distribuitor, administrator al sălii de comerţ, gestionar de depozit, şef al secţiei de mărfuri, vânzător, casier, expeditor.

2205 Tehnologia produselor alimentaţiei publice
Calificarea obţinută: Tehnician
Domeniile de activitate: organizarea şi conducerea activităţii de producţie în unitate, asigurarea pregătirii la timp a preparatelor şi semipreparatelor de bucătărie, asigurarea nivelului calitativ al preparatelor, organizarea deservicii consumatorilor, implementarea unor sortimente noi de preparate cu caracter special şi local.
Specialistul poate activa ca tehnician-tehnolog, şef de producţie în unităţile alimentaţiei publice, şef de secţie în secţiile de cofetărie-patiserie, bucătar, şef de sală, ospătar, barmen, laborant.

Depunerea actelor: 1 iulie – 31 iulie 2014.
Limbile de instruire: română şi rusă.
Înmatricularea: în baza mediei de concurs calculate conform formulei indicate de Ministerul Educaţiei.
Durata studiilor: 4 ani (pentru absolvenţii de gimnaziu, forma de instruire – la zi); 3 ani (pentru absolvenţii de liceu, forma de instruire cu frecvenţă redusă).

Actele necesare:
– actul de studii în original;
– 2 copii ale buletinului de identitate sau adeverinţa de naştere;
– 1 copie a buletinului de identitate al unui părinte sau tutore;
– certificat medical forma 086-U;
– 6 fotografii 3×4 cm.

Facilităţi:
Acordarea reduceri de 5% membrilor asociaţi ai cooperaţiei de consum (inclusiv copiilor acestora).
Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii.
Scutirea parţială sau totală de achitarea taxei pentru studii a elevilor care susţin sesiunea pe note de „10”.
Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste.

Adresa colegiului:
Mun. Chişinău, bd. Iu. Gagarin, 8
Deplasarea cu troleibuzele: 1, 4, 5, 8, 17, 28,
autobuzul 3 şi maxi-taxi: 104, 108, 119, 122, 165, 166, 173, 184
Tel.: 022-81-56-33
Tel./fax: 022-270-500

Distribuie articolul: