Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Colegiul Agroindustrial din Ungheni. Oferta de studii 2014/2015

Colegiul Agroindustrial din Ungheni. Oferta de studii 2014/2015

Distribuie articolul:

Colegiul Agroindustrial din Ungheni anunţă admiterea pentru anul de studii 2014-2015, la învăţământul cu frecvenţă la zi, la următoarele specialităţi:

   • 1810 Contabilitate
   • 1809 Merceologie
   • 2801 Agronomie
   • 2203 Tehnologia păstrării şi prelucării fructelor şi legumelor
   • 2004 Mecanizarea agriculturii

Studiile se desfăşoară la buget şi în bază de contract.
Admiterea se efectuează în baza studiilor gimnaziale, cu termenul de studii de 4 ani, cu dreptul de a susţine examenele de bacalaureat la finele anului III.
Colegiul dispune de cămin şi cantină. Elevii beneficiază de bursă.

Înscrierea candidaţilor se face în baza cererii, cu prezentarea următoarelor acte:
– actul de studii în original, cu anexa respectivă,
– certificatul medical-tip nr. 086-U, eliberat în anul admiterii,
– 6 fotografii 3×4 cm,
– adeverinţa ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficienţe fizice şi senzoriale sau la care părinţii au participat la conflictele militare,
– certificatul despre componenţa familiei şi salariul mediu lunar,
– copia adeverinţei de recrut,
– buletinul de identitate sau certificatul de naştere.

Adresa colegiului: MD-3600, or. Ungheni, str. Decebal, 38
Tel./fax: +373-236-200-56
e-mail: caiungheni@gmail.com

Distribuie articolul: