Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Circa 26 de mii de locuri – pentru concursul de admitere în universități
Circa 26 de mii de locuri – pentru concursul de admitere în universități

Circa 26 de mii de locuri – pentru concursul de admitere în universități

Distribuie articolul:

20 iulie 2015 este ziua în care îşi vor începe activitatea comisiile de admitere ale universităţilor din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru cele 170 de specialități la Ciclul I – studii superioare de licență, au fost repartizate 17975 de locuri,  dintre care 6072 sunt cu finanțare bugetară, iar 11903 – cu finanţare prin contract. Din numărul total de locuri, 3105 au fost repartizate pentru instituțiile private. Alte 370 de locuri pentru ciclul I au fost repartizate la studii cu frecvență redusă pentru persoanele angajate în câmpul muncii, care au nevoie de recalificare. În același timp, 462 de locuri cu finanțare bugetară (cu destinație specială) au fost rezervate pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ general din raioanele de est ale Republicii Moldova şi mun. Bender. 

Candidații la studii de master, ciclul II, vor putea alege între cele circa 500 de programe, pentru care au fost prevăzute 7980 de locuri (3425 – cu  finanţare bugetară și 4555 – prin contract).  

Pentru studenții străini sunt preconizate 325 de locuri cu finanțare bugetară la ciclurile I și II, inclusiv 30 de locuri pentru stagii de cercetare, destinate mobilității academice.

Admiterea – 2015. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova

Instituțiile de învățământ superior vor desfășura sesiunea de admitere în baza propriilor metodologii, elaborate în baza actelor normative ale Ministerului Educației și aprobate de senatele universitare.

Candidații la studii vor putea participa la concursul de admitere în ciclul I – studii superioare de licență la mai multe specialități concomitent. Specialitățile pot fi din diverse domenii de formare profesională, de la una sau mai multe instituții de învăţământ superior. Totodată, ei vor fi înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituții de învăţământ superior, dintre cele pentru care au optat.

La concursul de admitere pot participa deținătorii diplomei de Bacalaureat (pentru această categorie fiind rezervate 90% din locuri),  diplomei de studii medii de specialitate (10% din locuri) ori cei care dispun de un act echivalent de studii în străinătate, recunoscute de Ministerul Educației și echivalate cel puțin cu studii liceale.

Totodată, se va menține cota de 15% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară pentru anumite categorii defavorizate de candidați. La înmatricularea pentru această cotă se acordă prioritate copiilor orfani și persoanelor cu grad de dizabilitate I și II. Înmatricularea pe locurile rămase neacoperite se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs ale celorlalți candidați înscriși la cota respectivă, fără diferențiere pe categorii.

Concursul de admitere este unic la locurile cu finanţare bugetară şi la cele prin contract, cu înmatricularea în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri disponibile  pentru fiecare specialitate. Înmatricularea la locurile prin contract, cu achitarea taxei de studii, se va realiza din rîndul candidaţilor la admitere situați sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.

Începând cu anul 2014, locurile cu finanțare bugetară, cu excepția celor destinate copiilor orfani și persoanelor cu grad de dizabilitate severă sau accentuată, se scot la concurs în fiecare an, după sesiunea de vară.

Candidații la studii vor putea depune dosarele pentru concursul de admitere în perioada  20-28 iulie. La decizia instituțiilor de învățământ, în perioada imediat următoare, vor putea fi organizate probe de aptitudini. Rezultatele intermediare ale admiteri vor fi anunțate până la 31 iulie. Totodată, până la 4 august, candidații vor trebui să depună dosarul cu documentele în original la instituția aleasă, urmând ca până la 7 august să fie anunțate rezultatelor finale ale concursului.

În anul curent, admiterea va fi organizată de 28 de universități (18 de stat și 10 – private).

Distribuie articolul: