Sanctum
Home » Universităţi » Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (USPEE)

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (USPEE) activează în baza prevederilor Procesului de la Bologna, inclusiv a Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), fapt ce asigură compatibilitatea studiilor, mobilitatea studenţilor şi angajarea absolvenţilor în câmpul muncii. Pentru a facilita încadrarea activă a absolvenţilor noştri în societatea europeană, curricula academică prevede studierea următoarelor limbi străine: engleză, franceză, germană, spaniolă. ... Continuare »