Sanctum
Home » Licee » Liceul profesional nr. 2, mun. Chişinău

Admiterea – 2015. Liceul teoretic cu profil sportiv nr. 2 din Chişinău

sigla LTPS 2

Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2 din Chişinău anunță înscrierea candidaților pentru admitere în anul de studii 2015-2016. Candidaţii vor prezenta dosarul cu următoarele acte: cererea de înscriere a părinților; certificatul de absolvire a gimnaziului în original (pentru elevii clasei a X-a); certificatul de naştere (copie); copia buletinului de identitate a părinților; extras din dosarul personal al elevului ... Continuare »

Liceul profesional nr. 2, mun. Chişinău

Liceul profesional nr. 2, mun. Chişinău (în domeniul construcţiilor, fosta Şcoala profesională nr. 3), anunţă admiterea elevilor la următoarele specialităţi: Tencuitor – zugrav (studiile – în limbile română şi rusă); Lemnar (studiile – în limba română); Lăcătuş tehnic sanitar (studiile – în limba română); Sudor electric şi cu gaze (studiile – în limba română); Instalator de plăci, tencuitor (studiile – în ... Continuare »