Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii   (pagina 6)

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei – Împreună cu noi veţi realiza proiecte de succes! Este unica instituţie de învăţământ superior în care se îmbină armonios activităţile de instruire universitară şi postuniversitară, cercetarea ştiinţifică, inovarea şi cultura. Fondată la 23 aprilie 2007, prin Decretul Preşedintelui RM. Asociată la 21 august 2008 în cluster-ul educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE”, împreună cu Liceul Academiei ... Continuare »

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (USPEE) activează în baza prevederilor Procesului de la Bologna, inclusiv a Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), fapt ce asigură compatibilitatea studiilor, mobilitatea studenţilor şi angajarea absolvenţilor în câmpul muncii. Pentru a facilita încadrarea activă a absolvenţilor noştri în societatea europeană, curricula academică prevede studierea următoarelor limbi străine: engleză, franceză, germană, spaniolă. ... Continuare »

Universitatea de Studii Europene din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea de Studii Europene din Moldova (USEM) este succesoarea instituţiei de învăţământ superior Academia de Drept din Moldova. Promovează cele mai noi tehnologii educaţionale şi informaţionale în procesul didactico-ştiinţific, care este orientat spre formarea calitativă a specialistului contemporan, în conformitate cu imperativele Procesului de la Bologna. Obiectivele principale ale Universităţii de Studii Europene din Moldova sunt: – pregătirea, perfecţionarea şi ... Continuare »

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău). Oferta de studii 2014/2015

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău). Acreditată prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 81 din 21 octombrie 2003. Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, 1 octombrie 2010, Universităţii i s-a conferit Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I. Universitatea de Stat din Tiraspol este prima instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova, fondată la 1 octombrie 1930. Din anul 1992, ... Continuare »

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) – Excelenţă şi competitivitate prin calitate şi cooperare! Oferta educaţională la studii de zi şi cu frecvenţă redusă, în limbile română şi rusă, la specialităţile şi specializările: Ciclul I – Licenţă: Merceologie şi Comerţ Contabilitate Marketing şi Logistică Business şi Administrare Achiziţii Finanţe şi Bănci Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale Economie Generală Cibernetică şi ... Continuare »

Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. Oferta de studii 2014/2015

Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată – instituţia care îţi asigură viitorul! Institutul de Criminologie este unica instituţie din ţară care oferă o pregătire criminologică fundamentală, domeniu prestigios şi în rapidă dezvoltare peste tot în lume. Condusă de profesorul universitar, cunoscutul criminolog Valeriu Bujor, instituţia noastră invită la studii persoane care îşi doresc o specialitate de prestigiu pentru o ... Continuare »

Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. Oferta de studii 2014/2015

Licenţa Seria A MMII nr. 032307, eliberată la 13 iulie 2004 Certificat de acreditare Seria AU nr. 000104 din 30 martie 2006 Ciclul I –  Licenţă: Facultatea Inginerie şi Transporturi: Inginerie şi Management în Transportul Auto Inginerie şi Management în Transportul Feroviar Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto Ingineria şi Tehnologia Transportului Feroviar Ingineria şi Tehnologia Transportului Naval Ingineria şi Managementul ... Continuare »

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM) este un produs al reformelor. • Fondată la 16 octombrie 1992, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 676 din 16.10.1992 • Autorizată prin ordinul Ministrului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 458 din 1 iunie 2012 • Acreditată la nivel naţional prin eliberarea certificatului de Acreditare a Organizaţiei din Sfera Ştiinţei şi Inovării nr. 005 ... Continuare »

Universitatea „Perspectiva – INT”. Oferta de studii 2014/2015

Universitatea „Perspectiva – INT”: Noi oportunităţi, noi perspective! Acreditare de Stat Seria AU nr.000126 din 27.05.2004. Universitatea „Perspectiva – INT” formează specialişti în corespundere cu cerinţele contemporane şi standardele europene pentru activitate în sectorul public şi privat al ţării, precum şi pentru activitate în întreprinderi mixte, în companii străine, structuri internaţionale etc. Planurile de studii şi cadrul profesoral de înaltă calificare ... Continuare »

Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova. Oferta de studii 2014/2015

Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova (Instituţie de stat, fondată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 345 din 21 martie 2003, acreditată academic prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 54 din 18 iunie 2010 şi ştiinţific în baza Hotărârii CNAA nr. AC-6/1 din 2 octombrie 2012) Invită la studii în unica instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova, ... Continuare »