Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii   (pagina 3)

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ secundar profesional din Republica Moldova

Înscrierea la concursul de admitere Absolvenţii gimnaziilor, şcolilor medii de cultură generală şi liceelor pot opta pentru continuarea studiilor în şcoli profesionale şi şcoli de meserii. Admiterea în aceste instituţii se efectuează în bază de concurs. Dacă numărul candidaţilor la meseria/profesia respectivă nu depăşeşte numărul de locuri disponibile, admiterea se efectuează prin înscrierea la studii în lipsa concursului. Sunt înmatriculaţi ... Continuare »

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ mediu de specialitate (colegii) din Republica Moldova

Înscrierea la concursul de admitere La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ mediu de specialitate (colegii) se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi de gimnaziu, deţinători ai certificatului de studii gimnaziale; absolvenţi de liceu, deţinători ai diplomelor de bacalaureat; absolvenţi ai şcolii medii de cultură generală, deţinători ai atestatului de studii medii de cultură generală; absolvenţi ai şcolilor profesionale, ... Continuare »

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova

Înscrierea la concursul de admitere La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, care deţin diploma de bacalaureat, diploma de studii mediii de specialitate (colegiu), diploma de studii superioare universitare, diploma de licenţă sau actul echivalent de studii. Cetăţenii statelor membre ale CSI şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români) pot participa ... Continuare »

Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni. Oferta de studii 2014/2015

Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni înmatriculează tineri, fără susţinerea examenelor de admitere, în baza studiilor gimnaziale, la următoarele specialităţi: Medicină veterinară Merceologie (la secţia cu frecvenţă la zi şi la secţia cu frecvenţă redusă) Achiziţii publice Limbile de instruire: română şi rusă. Durata studiilor: 4 ani. Tinerii înmatriculaţi beneficiază de bursă şi cămin. În timpul studiilor, elevii ... Continuare »

Colegiul Politehnic din mun. Bălţi. Oferta de studii 2014/2015

Colegiul Politehnic din mun. Bălţi anunţă admiterea pentru anul de studii 2014-2015. Colegiul oferă opţiunea ce asigură un viitor de perspectivă vocaţional/tehnică: pregătirea forţei de muncă competente şi calificate, în corespundere cu cerinţele actuale şi viitoare ale pieţei muncii în diverse domenii: metrologia legală şi certificarea producţiei; deservirea echipamentelor electronice, industriale şi de uz casnic; deservirea tehnică şi reparaţia calculatoarelor; ... Continuare »

Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău. Oferta de studii 2014/2015

Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău anunţă concursul de admitere pentru anul de studii 2014-2015. Este cea mai veche instituţie de învăţământ din Republica Moldova în domeniul viti-vinicol, fondată în anul 1842. A pregătit mai mult de 25 mii de specialişti. Specialiştilor le este asigurată o bună pregătire teoretică şi practică, ce le va permite să activeze ca organizator ... Continuare »

Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” din Chişinău. Oferta de studii 2014/2015

Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” din Chişinău, acreditat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova nr. 3.3.1 din 23 februarie 2006, anunţă admiterea elevilor pentru anul de studii 2014-2015, la învăţământ cu frecvenţă la zi, cu finanţare bugetară şi în bază de contract, cu instruire în limba română, la următoarele specialităţi: 1401 „Interpretare instrumentală” 1401.01 „Instrumente cu ... Continuare »