Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii

Admiterea – 2016. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Oferta de studii

uasm

Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) este unica instituţie de învăţământ agronomic superior din ţară. UASM a fost fondată în anul 1933, în baza Facultăţii Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi. În anul 1995, prima din Republica Moldova, UASM a devenit membră a Asociaţiei Universităţilor Europene, care întruneşte 596 de universităţi din 49 de ţări ale lumii. În anul 2011, ... Continuare »

Admiterea – 2016. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Ciclul I Licenţă. Specialităţi

uasm

Universitatea Agrară de Stat din Moldova propune studenţilor săi de la Ciclul I Licenţă, următoarele specialităţi: Nr.  Codul  Specialitatea Zi Frecvenţă redusă Durata de studii, ani Taxa de studii, lei Durata de studii, ani Taxa de studii, lei 1 613.1 Agronomie (Agricultură Ecologică) 4 4500 5 2250 2 424.1 Ecologie (Inspecţie şi expertiză ecologică) 3 4800 4 2400 3 615.1 Horticultură 4 ... Continuare »

Admiterea – 2016. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Ciclul II Master. Specialităţi

uasm

Universitatea Agrară de Stat din Moldova propune studenţilor săi de la Ciclul II – Studii de Master, următoarele specialităţi: Specializarea Tipul de masterat Codul (DGS) Forma, durata şi taxa de studii Zi Durata, ani Taxa, lei Facultatea Agronomie 1. Tehnologii avansate în fitotehnie Cercetare 61 Zi 1,5 4500 2. Agroecologie Cercetare 42 Zi 2 5000 3. Genetică, ameliorare şi biotehnologii vegetale Cercetare ... Continuare »

320 de locuri la buget pentru ciclul III – studii superioare de doctorat

carte studii

Guvernul a aprobat Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul de studii 2015-2016. Planul prevede 320 de locuri bugetare pentru doctorat (în creștere cu 17 față de anul 2014). Din numărul total de locuri, 307 au fost repartizate pentru doctoratul științific, iar 13 – pentru doctoratul profesional. Locurile pentru studii superioare de doctorat au fost ... Continuare »

Circa 26 de mii de locuri – pentru concursul de admitere în universități

Admiterea 2015 universitati

20 iulie 2015 este ziua în care îşi vor începe activitatea comisiile de admitere ale universităţilor din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru cele 170 de specialități la Ciclul I – studii superioare de licență, au fost repartizate 17975 de locuri,  dintre care 6072 sunt cu finanțare bugetară, iar 11903 – cu finanţare prin contract. Din numărul total de locuri, ... Continuare »

Admiterea – 2015. Burse de studii în România!

Studii in Romania

Dacă îţi doreşti să înveţi la un liceu sau la o universitate din România, iată cele mai relevante informaţii care îţi vor putea fi utile. Câte burse? România oferă tinerilor din Republica Moldova 5000 de burse pentru anul de studii 2015-2016. Bursele au fost repartizate după cum urmează: – 1500 burse – învăţământ preuniversitar; – 2 800 burse – studii ... Continuare »

Admiterea – 2015. Liceul teoretic cu profil sportiv nr. 2 din Chişinău

sigla LTPS 2

Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2 din Chişinău anunță înscrierea candidaților pentru admitere în anul de studii 2015-2016. Candidaţii vor prezenta dosarul cu următoarele acte: cererea de înscriere a părinților; certificatul de absolvire a gimnaziului în original (pentru elevii clasei a X-a); certificatul de naştere (copie); copia buletinului de identitate a părinților; extras din dosarul personal al elevului ... Continuare »

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM). Admiterea – 2015. Oferta de studii

UCCM studenti

„Excelenţă şi competitivitate prin calitate şi cooperare” UCCM – 22 de ani de ascensiune 24 iunie – Ziua Universităţii UCCM a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 22 iunie 1993, nr. 376. A fost acreditată academic şi ştiinţific. Sistem de Management al Calităţii certificat conform ISO 9001:2008. UCCM oferă posibilitatea formării şi dezvoltării profesionale în următoarele domenii: Studii ... Continuare »

Admiterea – 2015. Academia de Studii Economice din Moldova. Ciclul II Master. Specialităţi

Asem-masterat

ASEM organizează admiterea la studii la Ciclul II, Masterat, pentru anul de învăţământ 2015-2016, la următoarele facultăţi/specialităţi: Programe pentru absolvenţii pro-Bologna Durata studiilor – 2 ani Executiv MBA – diplomă dublă cu Keiser University din Florida, SUA Business internaţional şi Managementul proiectelor europene  Politici economice şi dezvoltare internaţională  EBusiness  Agrobusiness  Educaţie economică  Economia unităţilor economice Economie şi management în comerţ ... Continuare »