Sanctum
Home » Universităţi » Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) » ASEM şi-a desemnat Cei 10 Absolvenţi de Onoare, promoţia 2015
ASEM şi-a desemnat Cei 10 Absolvenţi de Onoare, promoţia 2015

ASEM şi-a desemnat Cei 10 Absolvenţi de Onoare, promoţia 2015

Distribuie articolul:

În anul 2005, Academia de Studii Economice din Moldova a instituit titlul Absolvent de Onoare al ASEM, care este acordat celor mai buni absolvenţi ai instituţiei (10 la număr) pentru rezultate excelente la învăţătură, pecum şi pentru diverse succese înregistrate în activităţi extracurriculare, concursuri naţionale şi internaţionale şi implicare în promovarea imaginii ASEM. Numele acestor tineri sunt înscrise în Cartea de Aur a Absolvenţilor ASEM, iar diplomele care atestă acest titlu şi Medalia ASEM sunt înmânate la sfârşitul anului de învăţământ, în cadrul festivităţii de decernare a diplomelor de licenţă absolvenţilor academiei.

La cea de-a X-a ediţie a respectivei festivităţi, alţi 10 Absolvenţi de Onoare ai ASEM, promoţia 2015, şi-au primit diplomele meritate. Grigore Belostecinic, rector al ASEM, le-a adresat sincere felicitări acestor tineri, asigurându-i că ei vor avea dreptul să se înscrie în afara concursului la unul din programele de masterat oferite de Școala Masterală de Excelență în Economie și Business a ASEM.

E de menţionat că, pe lângă realizările pe care şi le-au înscris în CV în anii de studenţie, aceşti absolvenţi au reuşit să înregistreze media 10 la examenelene de licenţă, media generală de licenţă variind între 9.71 şi 9.99. Iată cine sunt Cei 10 şi meritele pentru care le-a fost atribuit acest titlu:

1. Daniela Moisei (Facultatea Finanţe) – deţinătoarea premiului mare al Concursului ,,Cel mai bun student al ASEM-2013”; deţinătoarea diplomei de participare la Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători  2014; participantă la diverse proiecte și training-uri naţionale și internaționale; participantă activă în activități de voluntariat.

2. Nicoleta Gonţa (Finanţe) – deţinătoarea „Bursei de Merit”, ediţia 2015; deţinătoarea premiului special al Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava la Concursul internaţional „Profesia contabilă – o carieră de succes”, ediţia 2015; deţinătoarea premiului mare al Concursului „Cel mai bun student al ASEM – 2014″; deţinătoarea diplomei de participare la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători 2014, 2013; membru al Senatului ASEM şi al Consiliului Facultăţii Finanţe.

3. Valeria Baltag (Contabilitate) – deţinătoarea diplomei de participare la cursurile organizate de Asociația Studenților Contabili RATIO,  2014, Cluj-Napoca; deţinătoarea diplomei de participare la Concursul Studențesc Internațional  2014; participantă a jocurilor intelectuale ”Ce? Unde? Când?”.

4. Tatiana Nicic (Contabilitate) – deţinătoarea diplomei de grad I la Concursul Științific Internațional  2014; membru al Cercului Științific Studențesc, Facultatea Contabilitate, ”Profesia contabilă – o carieră de succes”.

5. Veronica Harea (Business şi Administrarea Afacerilor) – deţinătoarea locului II la concursul național de eseuri cu genericul ,,Integrarea RM în Uniunea Europeană”  2014, Ministerul Educației al RM; deţinătoarea diplomei de grad II la Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători  2014; deţinătoarea locului III ,,Cel mai bun student al ASEM-2014”; deţinătoarea mențiunii la Concursul ” Cel mai bun proiect de Marketing” 2014; participantă la diverse proiecte și training-uri naționale și internaționale; participantă activă în proiecte de voluntariat.

6. Carolina Popa (Business şi Administrarea Afacerilor) – participantă la Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători; participantă la o cercetare de marketing la întreprinderea ”ThermalEco” SRL; participantă la diverse proiecte naționale; participantă la training-uri de dezvoltare personală și activități de voluntariat.

7. Eudochia Macari (Business şi Administrarea Afacerilor) – deţinătoarea diplomei de gradul I la concursul studențesc ”Start-up @ Business Model”, ASEM, 2013; deţinătoarea mențiunii la Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători  2013; deţinătoarea mențiunii la concursul ,,Azi student, mâine antreprenor” 2013.

8. Mihaela Pruski (Relaţii Economice Internaţionale) – deţinătoarea ,,Bursei Senatului ASEM”, ediţia 2014; deţinătoarea titlului ,,Sportiva Anului ASEM-2015”; membru al Senatului Studențesc ASEM; deţinătoarea diplomei de grad I la Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători  2014, 2013.   

9. Stanislav Vetricean (Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică) – membru al Senatului ASEM; participant al training-urilor de specialitate.

10. Alina Bologan (Economie Generală şi Drept) – deţinătoarea ,,Bursei de Merit”, ediţia 2015; deţinătoarea Bursei Senatului ,,Paul Bran”, ediţia 2014; deţinătoarea diplomei de grad II la Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători  2014; membru al comisiei de autoevaluare a programului de studii la specialitatea Drept; participantă activă în proiecte de voluntariat.

Distribuie articolul: