Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Admiterea – 2015. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Ciclul II Master. Specialităţi
Admiterea – 2015. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Ciclul II Master. Specialităţi

Admiterea – 2015. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Ciclul II Master. Specialităţi

Distribuie articolul:

Universitatea Agrară de Stat din Moldova propune studenţilor săi de la Ciclul II – Studii de Master, următoarele specialităţi:

Facultatea Agronomie

Specializări:

1. Tehnologii avansate în fitotehnie (tipul de masterat – cercetare, durata studiilor – 1,5 ani)

 2. Agroecologie (cercetare, 2 ani)

3. Genetică, ameliorare şi biotehnologii vegetale (cercetare, 1,5 ani)

4. Agricultura conservativă (cercetare, 1,5 ani)

Facultatea Horticultură

Specializări:

1. Ştiinţe horticole şi agrosilvice (cercetare, 1,5 ani)

2. Ştiinţe horticole (cercetare, 1,5 ani)

3. Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine (cercetare, 1,5 ani)

4. Managementul ecosistemelor forestiere (cercetare, 1,5 ani)

5. Protecţia integrată a agroecosistemelor (cercetare, 1,5 ani)

6. Protecţia integrată a plantelor (profesionalizare, 1,5 ani)

7. Siguranţa alimentelor de origine vegetală (profesionalizare, 1,5 ani)

Facultatea Economie

Specializări:

1. Economie şi management în sectorul agroalimentar (cercetare, 2 ani)

2. Economie şi politici de dezvoltare rurală (profesionalizare, 2 ani)

3. Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar (profesionalizare, 2 ani)

4. Marketing agroalimentar (profesionalizare, 2 ani)

5. Finanţe şi control în sectorul agroalimentar (profesionalizare, 2 ani)

6. Cooperare agricolă şi integrare economică europeană (profesionalizare, 2 ani)

7. Turism rural (profesionalizare, 2 ani)

Facultatea Zootehnie şi Biotehnologii

Specializări:

1. Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere (cercetare, 1,5 ani)

2. Biotehnologii în reproducţia animalelor (profesionalizare, 1,5 ani)

3. Siguranţa alimentelor de origine animală (profesionalizare, 1,5 ani)

Facultatea Contabilitate

Specializări:

1. Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar (cercetare, 2 ani)

2. Contabilitatea întreprinderilor sectorului agroalimentar (profesionalizare, 2 ani)

3. Auditul întreprinderilor sectorului agroalimentar (profesionalizare, 2 ani)

Facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto

Specializări:

1. Agroinginerie (cercetare, 1,5 ani)

2. Electrotehnologii în mediul rural (cercetare, 1,5 ani)

3. Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor (cercetare, 1,5 ani)

4. Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto (cercetare, 1,5 ani)

5. Management inovaţional şi transfer tehnologic (profesionalizare, 1,5 ani)

Facultatea Cadastru şi Drept

Specializări:

1. Evaluarea şi managementul imobilului (cercetare, 1,5 ani)

2. Hidroamelioraţie (profesionalizare, 1,5 ani)

3. Consolidarea terenurilor agricole (profesionalizare, 1,5 ani)

4. Drept patrimonial (profesionalizare, 1,5 ani)

Studiile la Ciclul II – Master se efectuează doar la secţia învăţământ cu frecvenţă la zi.

Te aşteptăm la Universitatea Agrară de Stat din Moldova!
Ne găseşti la adresa: MD 2049, mun. Chişinău, str. Mirceşti, 42
(Deplasarea: troleibuzul nr. 29 şi microbuzele nr. 114 şi nr. 154)
Fax: 022 31 22 76
Tel.: 022 31 22 91; 022 31 22 37; 022 43 25 90
www.uasm.md

Distribuie articolul: