Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » Admiterea – 2015. Burse de studii în România!
Admiterea – 2015. Burse de studii în România!

Admiterea – 2015. Burse de studii în România!

Distribuie articolul:

Dacă îţi doreşti să înveţi la un liceu sau la o universitate din România, iată cele mai relevante informaţii care îţi vor putea fi utile.

Câte burse?

România oferă tinerilor din Republica Moldova 5000 de burse pentru anul de studii 2015-2016. Bursele au fost repartizate după cum urmează:
– 1500 burse – învăţământ preuniversitar;
– 2 800 burse – studii superioare, ciclul I, dintre care 390 pentru extensiunile Bălţi și Cahul și 500 pentru deţinătorii diplomelor de licenţă din România;
– 550 – masterat;
– 25 burse – rezidenţiat;
– 125 burse – doctorat.

Când şi unde vor putea fi depuse actele?

18 – 31 iulie 2015

Bălţi, Universitatea „Alecu Russo”, str. Pușkin, nr. 38
18.07.2015 – 21.07.2015 – 9:30-13:00; 15:00-18:30

Chişinău, Secția Consulară, str. Grigore Ureche nr. 2
23.07.2015 – 27.07.2015 – 9:30-13:00; 15:00-18:30

Cahul, Universitatea B.P. Hașdeu, Piața Independenței nr. 1
29.07.2015 – 31.07.2015 – 9:30-13:00; 15:00-18:30

Ordinea în care se intră la consulatul din Chişinău:

Pe 23.07.2015 şi pe 25.07.2015 tinerii ale căror nume de familie încep cu litere de la A la M;
Pe 24.07.2015 şi pe 26.07.2015 tinerii ale căror nume de familie încep cu litere de la N la Z;
Pe 27.07.2015 se vor prezenta candidaţii care, din motive obiective, nu au reuşit să depună dosarul în zilele recomandate.

Ce trebuie să conţină dosarul pentru admitere?

1. Cerere de înscriere (se va completa cu litere de tipar) – original (vezi mai jos modelul cererii);

Cerere de înscriere la concurs pentru studii liceale sau universitare în învăţământul de stat din România pentru candidaţii din Republica Moldova şi alte ţări  

2. O fotografie 3×4 cm (se aplică pe cererea de înscriere);

3. Diploma de bacalaureat – copie legalizată;

4. Foile matricole pe anii de studii a liceului – copie legalizată;

5. Certificat de naştere – copie legalizată;

6. Buletin / carte de identitate – copie;

7. Paşaport – copie;

8. Diplome la olimpiade / concursuri internaţionale – copie şi original.

Alte detalii referitoare la actele care trebuie să fie incluse în dosar pot fi găsite accesând adresa de mai jos:

Documentele dosarului de înscriere la concursul de admitere pentru elevii şi studenţii din Republica Moldova  

Consultă lista domeniilor fundamentale de ierahizare, a domeniului de ierahizare, a ramurei de ştiinţă, a domeniului de studii universitare de doctorat/masterat şi a domeniilor de licenţă:

Lista domeniilor fundamentale de ierarhizare, a domeniului de ierarhizare, a ramurei de ştiinţă, a domeniului de studii universitare de doctorat/masterat şi a domeniilor de licenţă  

Din lista de mai jos, veţi afla denumirea preuniversitare instituţiilor din România, în care se va efectua admiterea elevilor din Republica Moldova, numărul de locuri, filiera, profilul, numărul de telefon de la respectivele instituţii, precum şi specialităţile pe care le poţi alege pentru a te înscrie la concurs. Atenţie: la unele specialităţi este indicată susţinerea a câte o probă de concurs.

Locuri alocate elevilor din Republica Moldova pentru anul şcolar 2015-2016 în clasa a IX-a de liceu

În continuare, vezi cum sunt repartizate locurile pentru studiile în universităţile din România (cu bursă şi fără bursă):

Repartizarea locurilor în ciclul I (licenţă) subvenţionate de stat “cu bursă” şi “fără taxă, fără bursă”, petrnu românii de pretutindeni, inclusiv din Republica Moldova, în anul universitar 2015-2016  

Surse:

pagina web a Ambasadei României în Republica Moldova http://chisinau.mae.ro/local-news/1086  

website-ul lui Dmitri Gorobîc (http://gorobic.com/admitere-in-romania-2015-2016

Distribuie articolul: