Sanctum
Home » Universităţi » Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) » Admiterea – 2015. Academia de Studii Economice din Moldova. Ciclul II Master. Specialităţi
Admiterea – 2015. Academia de Studii Economice din Moldova. Ciclul II Master. Specialităţi

Admiterea – 2015. Academia de Studii Economice din Moldova. Ciclul II Master. Specialităţi

Distribuie articolul:

ASEM organizează admiterea la studii la Ciclul II, Masterat, pentru anul de învăţământ 2015-2016, la următoarele facultăţi/specialităţi:

Programe pentru absolvenţii pro-Bologna
Durata studiilor – 2 ani

 • Executiv MBA – diplomă dublă cu Keiser University din Florida, SUA
 • Business internaţional şi Managementul proiectelor europene 
 • Politici economice şi dezvoltare internaţională 
 • EBusiness 
 • Agrobusiness 
 • Educaţie economică 
 • Economia unităţilor economice
 • Economie şi management în comerţ şi alimentaţie publică
 • Economie şi management în turism şi servicii hoteliere
 • Administrarea afacerilor
 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
 • Managementul calităţii
 • Managementul marketingului
 • Reclamă şi relaţii cu publicul
 • Logistică şi Supply Chain Management
 • Comerţ exterior şi activitate vamală
 • Gestiunea şi dezvoltarea turismului
 • Gestiunea hotelieră
 • Managementul în administraţia publică
 • Administrare bancară
 • Investiţii şi Pieţe de capital
 • Finanţele şi contabilitatea firmei
 • Finanţe corporative, Asigurări
 • Finanţe publice şi Fiscalitate
 • Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat
 • Contabilitate şi audit
 • Contabilitate, gestiune şi control
 • Contabilitatea şi gestiunea afacerilor
 • Contabilitate şi audit în instituţiile publice
 • Actuariat şi riscul în afaceri
 • Statistică şi actuariat în asigurări, economie şi business
 • Statistica aplicată. Bănci, asigurări, comerţ, telecomunicaţii
 • Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală
 • Audit financiar
 • Tehnologii informaţionale în economie
 • Demografie şi economia populaţiei
 • Economia şi managementul mediului
 • Comunicare şi jurnalism economic
 • Managementul afacerilor publice
 • Managementul inovaţional şi al proprietăţii intelectuale
 • Administrare financiar – bancară (engl.)
 • Demografie şi politici publice
 • Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică
 • Analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor economice
 • Management informaţional

Pentru absolvenţii pro-Bologna, pre-Bologna, profil juridic
Durata studiilor – 1,5 ani

 • Drept economic
 • Drept vamal
 • Drept financiar-fiscal
 • Dreptul afacerilor publice

Pentru absolvenţii altui profil decât cel juric
Durata studiilor – 2 ani

 • Drept vamal
 • Drept financiar – fiscal
 • Dreptul în afaceri
 • Dreptul afacerilor publice

Adresa instituţiei: mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61
Telefoane de contact: (022) 40-28-31, (022) 40-29-39
Web: www.ase.md
e-mail: anticamera@ase.md

Distribuie articolul: