Sanctum
Home » Universităţi » Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) » Admiterea – 2015. Academia de Studii Economice din Moldova. Ciclul I Licenţă. Specialităţi

Admiterea – 2015. Academia de Studii Economice din Moldova. Ciclul I Licenţă. Specialităţi

Distribuie articolul:

ASEM organizează admiterea la studii la ciclul I, Licenţă, pentru anul de învăţământ 2015-2016, la următoarele facultăţi/specialităţi:

Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor
Specialităţi:
– Business şi administrare
– Marketing şi logistică
– Merceologie şi comerţ
Limbi de instruire: română/rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă

– Turism
Limbi de instruire: română/engleză, română/franceză, rusă, română
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă

– Managementul proprietăţii intelectuale
 Limbi de instruire: română/rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

– Achiziţii
– Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
Limba de instruire: română
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

Facultatea Economie Generală şi Drept
Specialităţi:
– Economie generală
– Drept (4 ani)
Limba de instruire: română/rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

– Administrarea publică
– Asistenţă socială
– Managementul resurselor umane
Limba de instruire: română
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

Facultatea Relaţii Economice Internaţionale
Specialităţi:
– Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
Limbi de instruire: română/engleză, română/franceză, rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

Facultatea Finanţe
Specialităţi:
– Finanţe şi bănci
Limbi de instruire: română/rusă, română/engleză
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă

Facultatea Contabilitate
Specialităţi:
– Contabilitate
Limbi de instruire: română/rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă

Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Specialităţi:
– Statistică şi previziune economică
– Cibernetică şi informatică economică
– Informatică
– Tehnologii informaţionale
– Securitate informaţională
– Informatică aplicată
– Management informaţional
Limbi de instruire: română/rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

Adresa instituţiei: mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61
Telefoane de contact: (022) 40-28-31, (022) 40-29-39
Web: www.ase.md
e-mail: anticamera@ase.md

Distribuie articolul: