Sanctum
Home » Universităţi » Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) » Academia de Studii Economice din Moldova. Admiterea – 2015. Oferta de studii
Academia de Studii Economice din Moldova. Admiterea – 2015. Oferta de studii

Academia de Studii Economice din Moldova. Admiterea – 2015. Oferta de studii

Distribuie articolul:

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a fost înfiinţată la 25 septembrie 1991, conform Hotărârii nr.537 a Guvernului Republicii Moldova.
ASEM este o instituţie de stat, acreditată. Studiile se realizează în limbile română, rusă, engleză, franceză; învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă. Prestigiul ASEM este confirmat şi de numeroasele acorduri de colaborare încheiate cu centre universitare şi de cercetare ştiinţifică din peste 20 de ţări ale lumii. ASEM este membru al Asociaţiei Universităţilor Europene, Asociaţiei Universităţilor Francofone, Reţelei Universităţilor din Bazinul Mării Negre, Reţelei Universităţilor Iniţiativei Central – Europene.
Diplomele de licenţă şi de master eliberate absolvenţilor ASEM sunt completate în limbile română şi engleză, corespund standardelor europene şi sunt recunoscute pe plan internaţional.
Programele de masterat oferite de ASEM sunt incluse în lista celor mai bune o sută de programe din lume.
În toţi aceşti ani, Academia de Studii Economice a evoluat ascendent, devenind principala şi, pentru moment, unica instituţie universitară de profil economic din ţară. Acum ASEM-ul reprezintă un complex universitar modern, în cadrul căruia activează 6 facultăţi, 27 catedre, o bibliotecă modernă, un Departament de Informatizare dotat cu tehnică performantă, câteva centre postuniversitare de instruire şi consultanţă, serviciile Masterat, Doctorat, alte subdiviziuni. Numele ASEM-ului îl poarta cu mândrie cei peste 18 mii de absolvenţi din 1992 încoace. În prezent, în ASEM îşi fac studiile peste 16 mii de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, activează 29 de doctori habilitaţi şi peste 200 de doctori în ştiinţe. Nivelul înalt al studiilor şi cercetările ştiinţifice profunde, tendinţa spre perfecţionare continuă şi abilitatea de adaptare la cerinţele societăţii ne-au plasat pe treapta celor mai atractive instituţii de învăţământ din Republica Moldova.

diplome finalDacă vrei să faci parte din marea familie a Academiei de Studii Economice din Moldova, să beneficiezi de avantajele de a studia într-o universitate prestigioasă, să obţii o specialitate care să îţi asigure viitorul, vino la ASEM!

Printre cele mai importante oportunităţi ale studenţilor care învaţă la ASEM pot fi menţionate:
●  Infrastructură bogată, care asigură condiţii excelente pentru studii şi comunicare;
●  6 blocuri de studii;
●  Bază tehnico-materială performantă;
●  Cazare în unul din cele 5 cămine studenţeşti;
●  Alimentaţie în 2 cantine;
●  Sală multimedia şi laboratoare specializate moderne;
●  Cea mai bogată bibliotecă economico-ştiinţifică din ţară;
●  Un Incubator de Afaceri;
●  Un centru de videoconferinţe;
●  Complex sportiv;
●  Un centru curativ consultativ;
●  O Şcoală superioară de turism şi servicii hoteliere;
●  Corul de tineret ”Cantabile”;
●  Radio ASEM şi ziarul „Curierul Economic”;
●  1001 de posibilităţi extracurriculare sănătoase.

Studenţii înscrişi la ciclul I, Licenţă, pot opta pentru una dintre cele 21 de specialităţi. Cei care aleg studiile la Ciclul II, Masterat, pot alege unul dintre cele 58 de programe în cadrul Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie şi Business.

În prezent, studiile la ASEM se desfăşoară în cadrul a 6 facultăţi:
– Business şi Administrarea Afacerilor
– Economie Generală şi Drept
– Relaţii Economice Internaţionale
– Finanţe
– Contabilitate
– Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.

ASEM organizează admiterea la studii la ciclul I, Licenţă, pentru anul de învăţământ 2015-2016, la următoarele facultăţi/specialităţi:

Ciclul I, Licenţă

Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor
Specialităţi:
– Business şi administrare
– Marketing şi logistică
– Merceologie şi comerţ
Limbi de instruire: română/rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă

– Turism
Limbi de instruire: română/engleză, română/franceză, rusă, română
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă

– Managementul proprietăţii intelectuale
 Limbi de instruire: română/rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

– Achiziţii
– Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
Limba de instruire: română
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

Facultatea Economie Generală şi Drept
Specialităţi:
– Economie generală
– Drept (4 ani)
Limba de instruire: română/rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

– Administrarea publică
– Asistenţă socială
– Managementul resurselor umane
Limba de instruire: română
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

Facultatea Relaţii Economice Internaţionale
Specialităţi:
– Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
Limbi de instruire: română/engleză, română/franceză, rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

Facultatea Finanţe
Specialităţi:
– Finanţe şi bănci
Limbi de instruire: română/rusă, română/engleză
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă

Facultatea Contabilitate
Specialităţi:
– Contabilitate
Limbi de instruire: română/rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă

Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Specialităţi:
– Statistică şi previziune economică
– Cibernetică şi informatică economică
– Informatică
– Tehnologii informaţionale
– Securitate informaţională
– Informatică aplicată
– Management informaţional
Limbi de instruire: română/rusă
Forma de studii: învăţământ cu frecvenţă la zi

Havuz

 

 

 

 

 

 

 

ASEM organizează admiterea la studii la Ciclul II, Masterat, pentru anul de învăţământ 2015-2016, la următoarele facultăţi/specialităţi:

Programe pentru absolvenţii pro-Bologna
Durata studiilor – 2 ani

 • Executiv MBA – diplomă dublă cu Keiser University din Florida, SUA
 • Business internaţional şi Managementul proiectelor europene 
 • Politici economice şi dezvoltare internaţională 
 • EBusiness 
 • Agrobusiness 
 • Educaţie economică 
 • Economia unităţilor economice
 • Economie şi management în comerţ şi alimentaţie publică
 • Economie şi management în turism şi servicii hoteliere
 • Administrarea afacerilor
 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane
 • Managementul calităţii
 • Managementul marketingului
 • Reclamă şi relaţii cu publicul
 • Logistică şi Supply Chain Management
 • Comerţ exterior şi activitate vamală
 • Gestiunea şi dezvoltarea turismului
 • Gestiunea hotelieră
 • Managementul în administraţia publică
 • Administrare bancară
 • Investiţii şi Pieţe de capital
 • Finanţele şi contabilitatea firmei
 • Finanţe corporative, Asigurări
 • Finanţe publice şi Fiscalitate
 • Analize şi prognoze financiare în activitatea de antreprenoriat
 • Contabilitate şi audit
 • Contabilitate, gestiune şi control
 • Contabilitatea şi gestiunea afacerilor
 • Contabilitate şi audit în instituţiile publice
 • Actuariat şi riscul în afaceri
 • Statistică şi actuariat în asigurări, economie şi business
 • Statistica aplicată. Bănci, asigurări, comerţ, telecomunicaţii
 • Comerţ şi expertiza mărfurilor în activitatea vamală
 • Audit financiar
 • Tehnologii informaţionale în economie
 • Demografie şi economia populaţiei
 • Economia şi managementul mediului
 • Comunicare şi jurnalism economic
 • Managementul afacerilor publice
 • Managementul inovaţional şi al proprietăţii intelectuale
 • Administrare financiar – bancară (engl.)
 • Demografie şi politici publice
 • Tranzacţii internaţionale şi diplomaţie economică
 • Analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor economice
 • Management informaţional

Pentru absolvenţii pro-Bologna, pre-Bologna, profil juridic
Durata studiilor – 1,5 ani

 • Drept economic
 • Drept vamal
 • Drept financiar-fiscal
 • Dreptul afacerilor publice

Pentru absolvenţii altui profil decât cel juric
Durata studiilor – 2 ani

 • Drept vamal
 • Drept financiar – fiscal
 • Dreptul în afaceri
 • Dreptul afacerilor publice

Adresa instituţiei: mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 61
Telefoane de contact: (022) 40-28-31, (022) 40-29-39
Web: www.ase.md
e-mail: anticamera@ase.md

Distribuie articolul: