Sanctum
Home » Licee » A fost dat start admiterii în liceele din Republica Moldova

A fost dat start admiterii în liceele din Republica Moldova

Distribuie articolul:

La 16 iulie 2015, a fost dat start concursului de admitere în liceele din Republica Moldova, pentru anul de studii 2015-2016. Concursul va dira până la 14 august.

Potrivit Ministerului Educaţiei, admiterea în clasa a X-a de liceu se va face fără examen, prin concurs de dosare, organizat în fiecare liceu, în baza mediei notelor din certificatul de studii gimnaziale. Totodată, admiterea la profilurile arte și sport va include și probe de aptitudini.

Învăţământul liceal va fi organizat cu cel puțin două clase a X-a de liceu, numărul de  elevi în clase fiind stabilit de către Organele de specialitate în domeniul învăţământului ale administraţiei publice locale de nivelul doi. Potrivit Regulamentului de admitere în învățământul liceal, absolvenţii clasei a IX-a cu diplome de gradul I, II şi III la disciplinele de profil obţinute la olimpiadele naţionale şi internaţionale, organizate și/sau recunoscute de Ministerul Educației, sunt înmatriculați fără concurs.

Regulamentul mai stabilește că, în liceele de stat, 10 la sută din numărul total de locuri, la fiecare profil, vor fi acordate pentru următoarele categorii de candidaţi:

a) copiii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinților;

b) copiii proveniți din familii cu trei şi mai mulţi copii;

c) copii, părinții cărora şi-au pierdut viaţa în timpul acţiunilor militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova;

d) copii cu dizabilități fizice şi senzoriale;

e) copii proveniți din familii cu părinţi care au dizabilități.

Candidaţii la studii vor depune la secretariatul liceului dosarul cu următoarele acte:

* cererea de înscriere cu indicarea profilului ales; 

* certificatul de absolvire a gimnaziului, în original; 

* certificatul de naştere (copie); 

* adeverinţă medicală;  

* 4 fotografi, 3×4 cm;  

* copia diplomelor obţinute la olimpiadele raionale, naţionale, internaţionale.

Etapa de depunere a dosarelor se va încheia la 12 august, urmând ca la 13 august să fie desfășurat concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în clasa X-a de liceu).

Rezultatele concursului vor fi anunțate la 14 august.

În anul de studii 2014-2015, în Republica Moldova au activat 424 licee. 

Distribuie articolul: