Sanctum
Home » Colegii » A fost ales cel mai iscusit elev la tăierea viţei-de-vie
A fost ales cel mai iscusit elev la tăierea viţei-de-vie
Adrian Severin, câştigător al Concursului „Cel mai iscusit elev la tăierea viţei-de-vie 2016”

A fost ales cel mai iscusit elev la tăierea viţei-de-vie

Distribuie articolul:

Tatiana Roşca-Robu

18 elevi de la 6 instituţii profesional-tehnice cu profil agricol din Republica Moldova au participat la ce-a de-a III-a ediţie a Concursului republican „Cel mai iscusit tăietor al viţei-de-vie”. Competiţia  s-a desfăşurat în joi, la Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie (CNVV) din com. Stăuceni, mun. Chişinău.

concurs taietor de vita de vie 2În cadrul concursului, elevii au susţinut trei probe: prezentarea echipei şi a instituţiei de învăţământ, demonstrarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice. Proba practică, ce a constat în tăierea în uscat a viţei-de-vie, s-a desfăşurat pe plantaţia viticolă de soiul Bastardo de Magaraci a Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie. La evaluarea deprinderilor practice s-a ţinut cont de calitatea tăierii şi numărul de butuci tăiaţi timp de 45 minute.

Titlul de „Cel mai iscusit elev la tăierea viţei-de-vie 2016” a revenit lui Adrian Severin, elev în anul IV la CNVV, la specialitatea Horticultură şi Viticultură.

„Sunt foarte bucuros pentru obţinerea acestui rezultat. După absolvire, îmi doresc să activez în calitate de agronom şi sunt sigur că acest titlu mă va ajuta să mă angajez mai uşor în domeniul vinificaţiei”, a spus câştigătorul competiţiei.

Echipele şi elevii clasaţi pe primele locuri au obţinut diplome din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, precum şi premii băneşti şi cadouri din partea Oficiului Naţional al Viei şi Vinului şi Organizaţia People in Need.

Concursul este organizat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), în concurs elevicolaborare cu Ministerul Educaţiei (ME), cu scopul de a promova profesiile şi specialităţile din domeniul vitivinicol şi de a evalua cunoştinţele şi abilităţile practice ale elevilor din colegiile şi şcolile profesionale cu profil agricol din Republica Moldova.

„Ramura vitivinicolă reprezintă un domeniu important al economiei naţionale, ce oferă locuri de muncă pentru 15% din populaţia activă a ţării. Este important ca tinerii specialişti care absolvesc instituţiile de învăţământ profesional tehnic să fie bine pregătiţi pentru a se angaja cu succes în întreprinderile vinicole, dar şi a păstra tradiţiile seculare ale neamului”, a spus Nicolae Olaru, viceministru al MAIA.

“Formarea competenţelor profesionale ale elevilor în corespundere cu cerinţele pieţei muncii este o prioritate a Ministerului Educaţiei. Astfel de activităţi contribuie la creşterea calităţii în învăţământul profesional tehnic, ceea ce reprezintă unul din obiectivele Strategiei de dezvoltare a învăţământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020”, a menţionat Doina Soltan, consultant superior, Direcţia Învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate, Ministerul Educaţiei.

NOTĂ: Tăierea viţei-de-vie este o competenţă profesională pentru elevii care studiază profesiile şi specialităţile din domeniul viticulturii şi vinificaţiei. Anual, în Republica Moldova, se pregătesc în jur de 100 de specialişti în viticultură şi oenologie la diferite trepte de învăţământ: Şcolile profesionale din Leova şi Nisporeni, Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Stăuceni, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul Agricol din Ţaul. Absolvenţii se pot angaja în cele peste 90 de întreprinderi vitivinicole din Republica Moldova.

Industria vinicolă este un domeniu de perspectivă al economiei naţionale. Potrivit unor estimări recente ale MAIA, sectorul vitivinicol oferă locuri de muncă pentru aproximativ 300 de mii de oameni din întreaga ţară (15% din populaţia activă). De menţionat că Republica Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, desfăşoară în prezent o amplă reformă a învăţământului profesional-tehnic, cu scopul de a pregăti specialişti calificaţi în diverse domenii, în corespundere cu necesităţile economiei naţionale.

Distribuie articolul: