Sanctum
Home » Admiterea 2017. Oferte de studii » 320 de locuri la buget pentru ciclul III – studii superioare de doctorat
320 de locuri la buget pentru ciclul III – studii superioare de doctorat

320 de locuri la buget pentru ciclul III – studii superioare de doctorat

Distribuie articolul:

Guvernul a aprobat Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul de studii 2015-2016. Planul prevede 320 de locuri bugetare pentru doctorat (în creștere cu 17 față de anul 2014). Din numărul total de locuri, 307 au fost repartizate pentru doctoratul științific, iar 13 – pentru doctoratul profesional.

Locurile pentru studii superioare de doctorat au fost repartizate pentru 6 domenii științifice, în conformitate cu Nomenclatorul specialităților științifice: Științe ale naturii; Științe inginerești și tehnologii; Științe medicale; Științe agricole; Științe sociale și economice; Științe umaniste.

La determinarea cifrei finale de locuri destinate studiilor superioare de doctorat s-a ținut cont de mai mulți factori, inclusiv necesarul de cadre de pe piața muncii;  rezultatele și relevanța studiilor; ponderea cadrelor cu titluri științifico-didactice în fiecare domeniu științific; capacitatea instituțională a Școlilor doctorale etc.

Locurile prin contract, cu achitarea taxei de studii pentru ciclul III –  studii superioare de doctorat – vor fi stabilite de către Școala doctorală autorizată provizoriu, cu informarea Ministerului Educației.

În următoarea etapă, la propunerea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP), Guvernul urmează să aprobe lista școlilor doctorale autorizate provizoriu. În prezent, sunt depuse 45 de dosare ale școlilor doctorale din partea a 18 instituții de învățământ superior, consorții și parteneriate cu instituțiile de cercetare-inovare.

Distribuie articolul: